8675

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์  ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
(8-7-2567)  นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม   เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการ “จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567    โดยมีนางสุดารัตน์  แววบัณฑิต  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมหาสารคาม  และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ
Read more.
รพ.มหาสารคาม ร่วมรับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2  ประจำปี 2567   จังหวัดมหาสารคาม
(5-7-2567)  ที่ห้องประชุมตักสิลาชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม  นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2  ประจำปี 2567 จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่
Read more.
รพ.มหาสารคาม รับตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (GMP)
(28-6-2567) ที่โรงงานผลิตสมุนไพรจัมปาศรี โรงพยาบาลมหาสารคาม แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี  รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ พร้อมด้วยคุณกัญตา คำพอ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ร่วมต้อนรับ คุณอัจฉรา  เชียงทอง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย และคณะตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (GMP) จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  เพื่อตรวจประเมินใหม่ต่ออายุการรับรอง ของโรงพยาบาลมหาสารคาม 
Read more.
รพ.มหาสารคาม รับการประเมินคุณภาพบริการพยาบาลภายในองค์กรพยาบาล(ประเมินไขว้) โดย คณะกรรมการเยี่ยมประเมิน รพ.ชุมแพ
(19-6-2567) ที่ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารจอดรถโรงพยาบาลมหาสารคาม  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสาคาม พร้อมด้วยคุณวไลพร  ปักเคระกา  พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการเยี่ยมประเมิน โรงพยาบาลชุมแพ  ในโอกาสเยี่ยมประเมินคุณภาพบริการพยาบาลภายในองค์กรพยาบาล(ประเมินไขว้)   เพื่อสนับสนุนให้เกิดพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ช่วยยกระดับคุณภาพบริการให้สูงขึ้นรวมทั้งส่งเสริมให้กระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลอย่างต่อเนื่องอันจะนำ
Read more.
รมว. สาธารณสุข  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมเสริมกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.มหาสารคาม
รมว. สาธารณสุข  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคุณผู้บริหารกระทรวง ตรวจเยี่ยมเสริมกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม   วันนี้ (8 มิถุนายน 2567) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคุณผู้บริหารกระทรวง และผู้เกี่ยวข้อง
Read more.
รพ.มหาสารคาม ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”
(30-5-2567) ที่ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  นางกันตา คำพอ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมด้วยคณะบุลากร และหน่วยปฐมพยาบาล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา วันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”  โดยมีนายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร
Read more.
ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ ( คปสอ.) เมืองมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2567
(29-5-2567) ที่ห้องประชุมจัมปาศรี ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ ( คปสอ.) เมืองมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2567 เพื่อติดผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่าน ติดตามรายงานสถานการณ์การเงินการคลังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สรุปการสนับสนุนเวซภัณฑ์ยาและวัสดุทางการแพทย์ วัสดุจ่ายกลางและวัสดุทั่วไป แก่หน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม
Read more.
รพ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) บริการประชาชนในพื้นที่ อำเภอแกดำ
(24-5-2567)  แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านระบบบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม   พร้อมด้วยคุณวไลพร  ปักเคระกา  พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารตาม  และคณะบุคลากร ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) และออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) บริการตรวจสุขภาพประชาชนใน วัดไพศาลศักดาราม
Read more.
โรงพยาบาลมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2567
(23-5-2567)  ที่ห้องจัมปาศรี ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์ภาคภูมิ นโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2567 เพื่อชี้แจ้งนโนบายของกระทรวงสาธารณสุข  และติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมรับฟังพร้อมนำนโยบายที่ได้รับถ่ายทอด นำสู่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนางานด้านการให้บริการและด้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาลมหาสารคาม    
Read more.