2023

รพ.มหาสารคาม ร่วมถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
รพ.มหาสารคาม ร่วมถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงอุทิศตลอดพระชนม์ชีพด้านการแพทย์และพยาบาล เนื่องในงานวันมหิดล ประจำปี 2563 (24-9-2563) เวลา 08.00 น. ที่บริเวณหน้าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายแพทย์เก่งกาจ อุ่นฤทธิ รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
Read more.
มหาสารคาม – รวมพลังจิตอาสา ทำความสะอาดโรงพยาบาล
มหาสารคาม – รวมพลังจิตอาสา ทำความสะอาดโรงพยาบาล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”   ที่บริเวณลานหน้าอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดโรงพยาบาล” จ.มหาสารคาม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
Read more.
รพ.มหาสารคาม เดินทางศึกษาดูงานศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ รพ.หนองคาย
(11-9-2563)  นางทัศนีพร ยศพล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้รับผิดชอบงาน ร่วมเดินทางการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ โรงพยาบาลหนองคาย โดยมีนายแพทย์สุรกิจ ยศพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย และเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบงาน ให้การต้อนรับ  ซึ่งโรงพยาบาลมหาสารคามได้รับงบประมาณในการจัดโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ (ศบต.) : Foreign Customer
Read more.
สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิเทศบูรณาการ
สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิเทศบูรณาการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบลมหาสารคาม (9-9-2563)  นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยแพทย์หญิงเบญจมาศ ดวงคำน้อย ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบลมหาสารคาม ร่วมต้อนรับนายแพทย์ชวศักดิ์ กนกกันฑพงษ์   ผู้อำนวยการสำนักงานริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และคณะ ในโอกาสการตรวจเยี่ยมนิเทศบูรณาการ ติดตาม
Read more.
บริษัท วีเอเอส การ์เม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเต้านมเทียม 500 ชิ้น
บริษัท วีเอเอส การ์เม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเต้านมเทียม จำนวน 500 ชิ้น ให้กับ โรงพยาบาลมหาสารคาม “เพื่อร่วมสร้างพลังใจ  เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม”  
Read more.
รพ.มหาสารคาม มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
โรงพยาบาลมหาสารคาม มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม จำนวน 8,000  บาท โดยมีนางรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านลูกค้าสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนมอบในครั้งนี้
Read more.
รพ. มหาสารคาม ประกอบพิธีถวายความเคารพและลงนามถวายพระพร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(12-8-2563) นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12 สิงหาคม 2563
Read more.
รพ.มหาสารคาม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่น ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12 สิงหาคม 2563
Read more.
รพ.มหาสารคาม ร่วมโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  บริการเอกซเรย์ทรวงอกเพื่อคัดกรองวัณโรคสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดมหาสารคามโดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่พระราชทาน
(4-8-2563)   นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้าร่วมโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  บริการเอกซเรย์ทรวงอกเพื่อคัดกรองวัณโรคสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดมหาสารคามโดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่พระราชทาน โดยมีนายธรรมนูญ แก้วดำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์
Read more.