2368

พิธีตักบาตร เนื่องในโอกาสครบ 2 ปีการเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป เนื่องในโอกาสครบ 2 ปีการเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  โดยพิธีเริ่มจาก นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานจุดธูปเทียน นมัสการบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
Read more.
ศึกษาดูงานและร่วมแสดงความยินกับนายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล
คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม เดินทางไปศึกษาดูงานและร่วมแสดงความยินกับนายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (10-10-2561) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตะกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม เดินทางไปศึกษาดูงานและร่วมแสดงความยินกับนายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
Read more.
คนดี…ที่คิดถึง…
รพ.มหาสารคาม จัดงาน  “คนดี…ที่คิดถึง…เพื่อแสดงความยินดีกับนายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ( 9-10-2561 )  ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริการ และบุคลากร ร่วมมอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีกับนายแพทย์วีระศักดิ์
Read more.
ร่วมถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
(24-9-2561) เวลา 08.00 น. ที่บริเวณหน้าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร และนักศึกษาแพทย์ เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุข ของไทย” งานวันมหิดล ประจำปี 2561 
Read more.
รับโล่เชิดชูเกียรติเครือข่ายพัฒนา โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 7
(28-9-2561) ที่หอประชุมสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติเครือข่ายพัฒนา โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 7 ในงานมหกรรมอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 7 (ร้อย แก่น สาร สินธุ์) โดยมีศาสตราจารย์คลินิคพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา
Read more.
รพ.มค. กิจกรรม“ทำความดีด้วยหัวใจ 5.ส 3 เก็บ 3 โรค”
(1-10-2561) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคามพร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จั ดกิจกรรม  “ทำความดีด้วยหัวใจ 5.ส 3 เก็บ 3 โรค”  ทำความสะอาด กวาดเก็บขยะ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  โดยช่วงบ่ายได้เดินทางไปยังชุมชนอุทัยทิศ เพื่อรณรงค์กับประชาชนในพื้นที่  และหลังจากนั้นได้ร่วมกันทำกิจกรรมภายในบริเวณรอบโรงพยาบาลมหาสารคาม  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาล ให้น่าอยู่
Read more.
“ทำความดีด้วยหัวใจ 5.ส 3 เก็บ 3 โรค” ตามนโยบาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลมหาสารคามจัดงานกิจกรรม“ทำความดีด้วยหัวใจ 5.ส 3 เก็บ 3 โรค” ตามนโยบายของนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (1-10-2561) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคามพร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จั ดกิจกรรม  “ทำความดีด้วยหัวใจ 5.ส 3 เก็บ 3
Read more.
ประชุมวิชาการ Exploratory Course in Medical Education For Rookie Teacher 
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ Exploratory Course in Medical Education For Rookie Teacher ( 1-10-2561 )  นายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมกันต้อนรับผู้เข้าร่วม
Read more.
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติ ที่ดี (Best Practice)
(24-9-2561)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติ ที่ดี (Best Practice) ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ) ของจังหวัดมหาสารคาม และการประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติส่วนราชการ องค์กรระดับจังหวัด และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ในการดำเนินงานตามวาระจังหวัดมหาสารคามจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 Smart Kids Taksila 4.0
Read more.