2896

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง Skill Lab พร้อมอุปกรณ์
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคใช้ไป จำนวน ๗ รายการ
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
Read more.
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
Read more.
ประกาศ ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๕ รายการ
ตามเอกสารที่แนบท้ายนี้
Read more.
ประกาศ ประกวดราคาซื้อ LOWFLUX DIALYZER จำนวน ๒,๓๑๔ อัน
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
Read more.
ประกาศ ยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป จำนวน ๒๓ รายการ
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้บริการผู้ป่วย จำนวน 1,000 ราย
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ
ตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้
Read more.
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
Read more.