1412

การพัฒนาการรับบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่าย​อวัยวะเขตสุขภาพที่​ 7
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา การพัฒนาการรับบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่าย​อวัยวะเขตสุขภาพที่​ 7 วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม​ ชั้น 7​ อาคารอุบัติเหตุ​และฉุกเฉิน​ 11​ ชั้น​
Read more.
ขอเชิญ ICWN ทุกท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจความชุกของการติดเชื้อในโรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปี 2563 ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม รายละเอียด…สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุม
Read more.
ตรวจเชื้อ COVID – 19
โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมให้บริการ ตรวจเชื้อ COVID – 19 ด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ฟรี หากประชาชนที่มีความเสี่ยงหรือเข้าข่ายอาจติดเชื้อ ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้ว เห็นควรต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 จะสามารถตรวจหาเชื้อได้ แต่กรณีที่ประชาชนประสงค์จะตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เอง เพื่อทำใบรับรองต่าง ๆ นอกเหนือจากกว่ารักษา จะมีค่าบริการเก็บเชื้อส่งตรวจ 3,540 บาท
Read more.
🧪 ส่งยาถึงบ้าน ต้าน COVID-19
🧪 ส่งยาถึงบ้าน ต้าน COVID-19 โรงพยาบาลมหาสารคามจัดส่งยาถึงบ้าน ในผู้ป่วยนัดที่มีอาการปกติ ที่มีนัดรับยา ช่วงวันที่ 1 มิถุนายน- 30 กันยายน 2563 ติดต่อได้ 3 ช่องทาง 👉 กรอกข้อมูล แสดงความจำนงได้ที่ https://mkh.go.th/postmed/
Read more.
รวมเอกสาร COVID-19 โรงพยาบาลมหาสารคาม
Intranet http://mskh2/intranet15/covid-19/
Read more.
โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ R2R ดีเด่น
ประชาสัมพันธ์จากงานวิชาการถึงแม้งานมหกรรมประกวดผลงานวิชาการในโรงพยาบาลมหาสารคาม จะถูกเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์ของ Covid 19 แต่นักวิจัยทุกท่านสามารถที่จะร่วมส่งผลงาน R2R ดีเด่นระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563 ได้ตามเว็บไซต์นี้ http://www.r2rthailand.org **หมายเหตุ ท่านใดที่ส่งผลงาน R2R ดีเด่นระดับประเทศแล้ว กรุณาแจ้งรายชื่อที่งานวิชาการด้วยนะคะ โทร 9224
Read more.
ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid-19
ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid-19 1 ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน แสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล หรือสวมชุดปฏิบัติงาน ตามวิชาชีพทุกครั้ง ที่ขึ้นปฏิบัติงาน 2 เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ต้องผ่านการคัดกรองที่จุดคัดกรองก่อนขึ้นปฏิบัติงานทุกครั้ง 3 จุดจอดรถจักรยานยนต์ ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับ ป้อมยามหน้าอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ชั้นคลินิก เป็นจุดจอดรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเท่านั้น 4
Read more.
ข้อปฏิบัติสำหรับประชาชน ,การสื่อสารในภาวะวิกฤต และ แนวทางการบังคับใช้กฏหมาย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  Attachments การสื่อสารในภาวะวิกฤต 18 มี.ค. 63 File size: 7 MB Downloads: 267 COVID-19 DOH02 Tele180363 (1) File size: 3 MB
Read more.
ผู้ประกันตนใช้สิทธิประกันสังคม ที่โรงพยาบาลมหาสารคาม ดีอย่างไร ?
  วิธีเปลี่ยนสิทธิประกันสังคม เพื่อมารับบริการที่ โรงพยาบาลมหาสารคาม  ทำง่ายๆได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์และแอพฯ SSO CONNECT เริ่มตั้งแต่ 16 ธ.ค. 62 ถึง 31 มี.ค. 63   สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ปีละ 1
Read more.