8157

กำหนดการ วันคล้ายวันก่อตั้ง โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปี 2567
 
Read more.
ประกาศ รพ.มค. เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Attachments ประกาศ รพ.มค. เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล File size: 1 MB Downloads: 50
Read more.
รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากของโรงพยาบาลมหาสารคาม
Read more.
คำสั่งที่ 253/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลระดับชำนาญการพิเศษ (นักโภชนาการและนักรังสีการแพทย์)
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (พยาบาลวิชาชีพ)
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อน ดำรงตำแหน่งประเภทวิชการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลมหาสารคาม
Attachments 123 File size: 28 MB Downloads: 188
Read more.
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2565
Attachments bfa2dfae9c3c2ff79e12cb0faa09d8c7 File size: 1 MB Downloads: 141
Read more.
รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากของโรงพยาบาลมหาสารคาม สำหรับรอบการประเมินวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
Attachments 7.2 ประกาศดีเด่น รพ มค รอบ 2-66 File size: 845 KB Downloads: 55
Read more.