8633

คุณอาทิตยา พานิช บริจาคเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจภายนอก แบบชั่วคราว ชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียว พร้อมสาย มูลค่า 130,000 บาท
เพราะการให้ของคุณ…มีความหมายกับหลายชีวิต โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบคุณ   คุณอาทิตยา พานิช บริจาคเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจภายนอก แบบชั่วคราว ชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียว พร้อมสาย มูลค่า 130,000 บาท   ในโอกาสนี้ โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ และขอให้ผลบุญนี้ส่งผลให้  ท่านผู้บริจาค มีความสุข
Read more.
คุณแม่สุกัญญา เหล่าสุวรรณ  บริษัทน้ำมันตักสิลากรุ๊ป จำกัด  ร้านกาแฟอเมซอน สาขา โรงพยาบาลมหาสารคาม  บริจาคเงิน 200,000 บาท สนับสนุนการดำเนินงาน
เพราะการให้ของคุณ…มีความหมายกับหลายชีวิต โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบคุณ   คุณแม่สุกัญญา เหล่าสุวรรณ  โดยบริษัทน้ำมันตักสิลากรุ๊ป จำกัด  ร้านกาแฟอเมซอน สาขา โรงพยาบาลมหาสารคาม  บริจาคเงิน 200,000 บาท สนับสนุนการดำเนินงาน   ในโอกาสนี้ โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ และขอให้ผลบุญนี้ส่งผลให้ 
Read more.
YEC หอการค้า จังหวัด มหาสารคาม  มอบเงิน 111,305 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน โรงพยาบาลมหาสารคาม
(12-2-2567)  คุณวไลพร ปักเคระกา  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงิน จำนวน  111,305 บาท  จาก YEC หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม   เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลมหาสารคาม #หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม #yecหอการค้ามหาสารคาม  
Read more.
บริษัท เอสพีเค เพลนตี้ สตาร์ จำกัด  บริจาคเครื่องมือตรวจตา mobile  slit lamp สำหรับออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  มูลค่า 160,000 บาท 
บริษัท เอสพีเค เพลนตี้ สตาร์ จำกัด  บริจาคเครื่องมือตรวจตา mobile  slit lamp สำหรับออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  มูลค่า 160,000 บาท  ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม ในโอกาสนี้ ทางคณะผู้บริหาร และบุคลากร  โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ และขอให้ผลบุญนี้ส่งผลให้ท่าน
Read more.
สโมสรไลออนส์มหาสารคาม  มอบเตียงผู้ป่วย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลมหาสารคาม
สโมสรไลออนส์มหาสารคาม  มอบเตียงผู้ป่วย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลมหาสารคาม นางกันตา คำพอ  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลมหาสารคามเป็นผู้แทนรับมอบ เตียงผู้ป่วย จำนวน 2 เตียง จากสโมสรไลออนส์มหาสารคาม   โดยไลออน อรสุดา ตันยานนท์ นายกสโมสร  พร้อมด้วยสมาชิกสโมสรไลออนส์มหาสารคาม    ร่วมมอบในครั้งนี้  
Read more.
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด  มอบเงินบริจาค 100,000 บาท
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด  มอบเงินบริจาค 100,000 บาท  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลมหาสารคาม  เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งบริษัท  100 ปี โดยมีนายแพทย์ปรเสริฐ  ศรีสารคาม  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้  
Read more.
“บริษัท คาลีแฮม จำกัด ” บริจาคเครื่อง Infusion pump จำนวน 4 เครื่อง จำนวนเงิน 250,000 บาท
🙏❤️ทุกการ ”ให้” ยิ่งใหญ่เสมอ “บริษัท คาลีแฮม จำกัด ” บริจาคเครื่อง Infusion pump จำนวน 4 เครื่อง จำนวนเงิน 250,000 บาท ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ
Read more.
ครอบครัวเจริญศักดิ์ขจร บริจาคเงิน 2,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ ครอบครัวเจริญศักดิ์ขจร บริจาคเงิน 2,000,000 บาท  โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ ครอบครัวเจริญศักดิ์ขจร บริจาคเงิน 2,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อใช้สนับสนุนการรักษาและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการ ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
Read more.
คุณคณาวุฒิ อ่อนอินทร์  บริจาคเงิน 100,000 บาท   สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์  ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
(27-9-2566)  ที่บริเวณหน้าอาคารอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม  นายแพท์ประเสริฐ  ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรพยาบาลมหาสารคาม  เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน 100.000 บาท จากคุณคณาวุฒิ อ่อนอินทร์   ซึ่งมีจิตันเป็นกุศลร่วมสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์  ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมกันนี้ยังได้ แจกข้าวกล่อง น้ำดื่ม ไอศกรีม  500
Read more.