5484

คุณสายพิณ สิทธิพล และครอบครัว บริจาคเงินซื้อโสตทัศนูปกรณ์
โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ คุณสายพิณ สิทธิพล และครอบครัว ได้บริจาคเงินซื้อโสตทัศนูปกรณ์ให้กับห้องประชุมกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาลโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ขอขอบพระคุณและขอให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคครั้งนี้ ​มีแต่ความสุข​ ความเจริญ​ สุขภาพ​แข็งแรง ​และมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง
Read more.
คุณสิริมงคล สุวรรณธาดา  บริจาคเงิน  50,000 บาท  สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
คุณสิริมงคล สุวรรณธาดา  บริจาคเงิน  50,000 บาท  สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมี แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี  รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ  โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้    
Read more.
กลุ่มธุรกิจ ทีซีพี (TCP) บริจาคเครี่องมือทางการแพทย์ มูลค่ารวม 5,010,000 บาทให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมรับมอบชุดเครื่องมือตัดดูดชิ้นเนื้อในโพรงมดลูก พร้อมเครื่องจ่ายน้ำเพื่อควบคุมความดันในโพรงมดลูก มูลค่ารวม 3,250,000 บาท และเครื่องตรวจอวัยวะกายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ มูลค่า 1,7600,000 บาท จากกลุ่มธุรกิจ ทีซีพี
Read more.
บริษัท เค.ที.แลนด์ จำกัดโดยคุณทรงยศ เอื้อวัฒนา
บริษัท เค.ที.แลนด์ จำกัดโดยคุณทรงยศ เอื้อวัฒนา บริจาคเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบประมวลผล มูลค่า 120,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลมหาสารคาม
Read more.
พระครูวินัยวรญาณ (หลวงพ่อมนูญชัย มนุญฺญพโล) มอบเครื่องบริหารข้อเข้า และสะโพก CPM มูลค่า 230,000 บาท แก่ โรงพยาบาลมหาสารคาม
คณะบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมรับมอบเครื่องบริหารข้อเข้าแบบต่อเนื่อง เป็นเครื่องที่ช่วยในการฟื้นฟูสมรรถภาพของหัวเข่า และสะโพกมูลค่า 230,000 บาท ด้วยเมตตาจากพระครูวินัยวรญาณ (หลวงพ่อมนูญชัย มนุญฺญพโล) เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย(ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา(ธ) ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เนื่องในโอกาสมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล 69 ปี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลมหาสารคาม  
Read more.
คุณสุวนีย์ ศรีถาวรณ์ บริจาคเงิน 100,000 บาท สนับสนุนกองทุน โรงพยาบาลมหาสารคาม
แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากคุณสุวนีย์ ศรีถาวรณ์ เพื่อสนับสนุนกองทุน โรงพยาบาลมหาสารคาม #ขอบคุณในน้ำใจ #บริจาคเงิน #กองทุนโรงพยาบาลมหาสารคาม
Read more.
มูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาประเทศ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริจาคเงิน 10,000 บาท
มูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาประเทศ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริจาคเงิน 10,000 บาท เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีคุณนุชจรินทร์ ทองโรจน์ รองหัวหน้าพยาบาล ด้านจริยธรรม และกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้
Read more.
ผศ.ดร.ชาคร คัยนันทน์ และผศ.ดร.พิมพ์พรรณ คัยนันทน์ บริจาคเงิน 250,000 บาท
ผศ.ดร.ชาคร คัยนันทน์ และผศ.ดร.พิมพ์พรรณ คัยนันทน์ ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการดำเนินงาน 250,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม     นางคนึงนิจ ศีรษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน 250,000 บาท โดย ผศ.ดร.ชาคร
Read more.
โครงการดูแลพระอาพาธทั่วไทย มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท
พระอาจารย์ธงชัย ธัมมกาโม เจ้าอาวาสวัดแดงประชาราษฎร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เจ้าของโครงการดูแลพระอาพาธทั่วไทยมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท พร้อมตู้บริจาคเพื่อดูแลพระภิกษุสงฆ์อาพาธ และสิ่งของเครื่องใช้ ให้กับโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนางคนึงนิจ ศรีษะโคตร  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้ พระอาจารย์ธงชัย ธัมมกาโม เจ้าของโครงการดูแลพระอาพาธทั่วไทย
Read more.