3207

พระครูวินัยวรญาณ (หลวงพ่อมนูญชัย มนุญฺญพโล)   มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราไหลสูง  มูลค่า 250,000 บาท แก่ โรงพยาบาลมหาสารคาม
(3-9-2564) นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมรับมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราไหลสูง  รุ่น OmniOx HFT700  มูลค่า 250,000 บาท ด้วยเมตตาจากพระครูวินัยวรญาณ (หลวงพ่อมนูญชัย มนุญฺญพโล)  เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย(ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา(ธ) ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
Read more.
คณะลูกหลานคุณแม่ฤดี คำพอ  มอบเงิน 200,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
(1-9-2564)  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม รับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท จากคณะลูกหลานคุณแม่ฤดี คำพอ ซึ่งนำโดยคุณกันตา คำพอ  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลมหาสารคาม และแพทย์หญิงเพียงใจ ลวกุล  หัวหนัวกลุ่มงานจักษุ  โรงพยาบาลมหาสารคาม  ร่วมกันมอบเงิน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณแม่ฤดี
Read more.
มหาดไทยมอบ”เครื่องให้อากาศผสมออกชิเจนอัตราการไหลสูง”แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการรับมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง ซึ่งจัดซื้อจากเงินบริจาคกองทุนคนมหาดไทยร่วมทุกข์ร่วมสุขช่วยเหลือประชาชนจากภัยโควิด – 19 และส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ โดยมี นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะกรรมการบริหาร ร่วมกันรับมอบ ทั้งนี้  ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้ง “กองทุนคนมหาดไทยร่วมทุกข์ร่วมสุขช่วยเหลือประชาชนจากภัยโควิด
Read more.
กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคชุด PPE จำนวน 1,000 ชุด
โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ #กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคชุด PPE (EN 14126) สำหรับป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัส จำนวน 1,000 ชุด มูลค่า 220,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมี แพทย์หญิงจิราพร  พิลัยกุล หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม และหัวหน้าทีมรักษาผู้ป่วยโควิด-19
Read more.
คุณแม่สายฮวย  ศิริธราวัตร  บริจาคเงิน 500,000 บาท สมทบทุนสร้างห้องผ่าตัดความดันลบ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
(4-8-2564) นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม รับมอบเงินบริจาคจำนวน  500,000 บาท  จากคุณแม่สายฮวย  ศิริธราวัตร   คุณแม่ของ ทพญ.ปิยลักษณ์ ศิริธราธิวัตร   ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลร่วมสมทบทุนสร้างห้องผ่าตัดความดันลบ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม  และเนื่องด้วยทำบุญในเดือนเกิดของท่าน พร้อมทั้งเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณสมพงศ์ เชาว์พานิช โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ขอขอบพระคุณ คุณแม่สายฮวย 
Read more.
สมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพมหาสารคาม มอบเงินสมทบทุนสร้างห้องผ่าตัดความดันลบ 112,000 บาท
สมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพมหาสารคาม มอบเงินสมทบทุนสร้างห้องผ่าตัดความดันลบ 112,000 บาท  ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม  โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้  
Read more.
ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดมหาสารคาม มอบเงินสมทบทุนสร้างห้องผ่าตัดความดันลบ 65,000 บาท
ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดมหาสารคาม มอบเงินสมทบทุนสร้างห้องผ่าตัดความดันลบ 65,000 บาท  โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้
Read more.
คณะเถ่านั้ง ชุด 1 มอบเงิน 80,000 บาท สมทบทุนสร้างห้องผ่าตัดความดันลบ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสาคาม
คณะเถ่านั้ง ชุด 1 มอบเงิน 80,000 บาท สมทบทุนสร้างห้องผ่าตัดความดันลบ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสาคาม  โดยมีนายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้  
Read more.
ครอบครัวสุทินการยาง มอบเงิน 100,000 บาท สมทบทุนสร้างห้องผ่าตัดความดันลบ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสาคาม
ครอบครัวสุทินการยาง มอบเงิน 100,000 บาท สมทบทุนสร้างห้องผ่าตัดความดันลบ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสาคาม  โดยมีนายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้    
Read more.