6218

4 ลูกหลานคุณตาปุ่น-คุฯยายทองอ่อน ดวงท้าวเศรฐ บริจาคเงิน 255.400 บาท
คณะลูกหลาน คุณตาปุ่น-คุณยายทองอ่อน ดวงเท้าเศรษฐ บริจาคเงินจำนวน 255,400 บาท
คณะลูกหลาน คุณตาปุ่น-คุณยายทองอ่อน ดวงเท้าเศรษฐ บริจาคเงินจำนวน 255,400 บาท ให้โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และอุทิศบุญกุศลแก่บุพการี (4-6-2559) นายแพทย์สุรกิจ ยศพล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคจำนวน 255,400 บาท จากคณะลูกหลาน คุณตาปุ่น-คุณยายทองอ่อน ดวงเท้าเศรษฐ ซึ่งมีความประทับใจในบริการของโรงพยาบาลมหาสารคาม
Read more.
บริษัทสารคามปิโตเลียม จำกัด บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน
บริษัทสารคามปิโตเลียม จำกัด บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 2 เครื่อง มูลค่ากว่า 70,000 บาท (3-6-2559) นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน 2 เครื่อง มูลค่ากว่า 70,000
Read more.
คุณพ่อเป้งมุ้ย – คุณแม่ระพิน เจริญศักดิ์ขจร
คุณพ่อเป้งมุ้ย – คุณแม่ระพิน เจริญศักดิ์ขจร บริจาคเงิน 800,000 บาท
คุณพ่อเป้งมุ้ย – คุณแม่ระพิน เจริญศักดิ์ขจร พร้อมครอบครัว มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคเงิน 800,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม (19-5-2559) นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม และคณะบุคลากร เดินทางไปรับมอบเงินบริจาคจำนวน 800,000 บาท จากคุณพ่อเป้งมุ้ย –
Read more.
แพทย์หญิงสุขใจ บูรณะบัญญัติ บริจาคเงิน 200,000 บาท
แพทย์หญิงสุขใจ บูรณะบัญญัติ บริจาคเงิน 200,000 บาท
แพทย์หญิงสุขใจ บูรณะบัญญัติ บริจาคเงิน 200,000 บาท สมทบกองทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้
Read more.
ธกส. สาขาจังหวัดมหาสารคาม มอบตู้เย็นให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
ธกส.สาขาจังหวัดมหาสารคาม มอบตู้เย็น
ธกส. สาขาจังหวัดมหาสารคาม มอบตู้เย็นให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาล (12-5-2559) นายจิรวัฒน์ โลหะ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  จังหวัดมหาสารคาม  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกันมอบตู้เย็นมูลค่า 8,900 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบ
Read more.
บริษัท ฟาร์มมาร์ทโมเดิร์นเทรด จำกัด บริจาคเงิน 250,000 บาท
บริษัท ฟาร์มมาร์ทโมเดิร์นเทรด จำกัด บริจาคเงิน 250,000 บาท
บริษัท ฟาร์มมาร์ทโมเดิร์นเทรด จำกัด บริจาคเงิน 250,000 บาท (7-5-2559) คุณระพีพรรณ แก้ววิศิษฎ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์มมาร์ทโมเดิร์นเทรด จำกัด ได้บริจาคเงินจำนวน 250,000 บาท สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย ในอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 11 ชั้น
Read more.
หจก.สมบัติบริการพยัคฆ์ บริจาคเงิน 1,000,000 บาท และคุณสมบัติ ทองไกรรัตน์ บริจาคเงิน 1,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
หจก.สมบัติบริการพยัคฆ์ บริจาคเงิน 2,000,000 บาท
หจก.สมบัติบริการพยัคฆ์ บริจาคเงิน 1,000,000 บาท และคุณสมบัติ ทองไกรรัตน์ บริจาคเงิน 1,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม (27-4-2559) นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมรับมอบเงินจากหจก.สมบัติบริการพยัคฆ์ บริจาคเงิน 1,000,000 บาท และคุณสมบัติ
Read more.
เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม
สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มเพื่อ 06 มหาสารคาม บริจาคเงิน
สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มเพื่อ 06 มหาสารคาม บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม (2-3-2559)  ที่ห้องประชุมแพทย์ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับคณะผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยกลุ่มแรก คือ ศูนย์ประสานงานสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม
Read more.
นางสาวจารุณี เหล่าสุวรรณ พร้อมครอบครัว มอบเครื่องผลิตออกซิเจน
นางสาวจารุณี เหล่าสุวรรณ พร้อมครอบครัว มอบเครื่องผลิตออกซิเจน
นางสาวจารุณี เหล่าสุวรรณ พร้อมครอบครัว มอบเครื่องผลิตออกซิเจน มูลค่า กว่า 40,000 บาท และหนังสือธรรมะอีก 100 เล่ม ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม (9-2-2559)  นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน มูลค่า กว่า
Read more.