ร้านสวัสดิการโรงพยาบาลมหาสารคาม ขยายเวลาเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ วันนี้-30 ธ.ค. 2562

  • ยื่นใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนได้ที่ร้านสวัสดิการ ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
  • สมาชิกใหม่สมัครหุ้นได้ไม่เกิน 30 หุ้น ( หุ้นละ 100 บาท )
  • สมาชิกใหม่จะรับเงินปันหุ้น ปี 2562 ตามระยะเวลาที่สมัครสมาชิก
  • การรับสมัครในครั้งนี้ ยังไม่เปิดให้สมาชิกเดิมเพิ่มหุ้นได้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ร้านสวัสดิการโรงพยาบาลมหาสารคาม โทร.043 711 750 ต่อ 398

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิ๊ก  https://drive.google.com/file/d/1Ou1iOfa-_4dCtOs9U1uHopH9RGKmy2ti/view?usp=sharing