13771

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
Attachments เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป File size: 165 KB Downloads: 26
Read more.
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 7 ตำแหน่ง 39 อัตรา
Attachments ประกาศรับสมัครงาน File size: 279 KB Downloads: 298
Read more.
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา
Attachments ประกาศ1 File size: 195 KB Downloads: 55
Read more.
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
Attachments ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี File size: 957 KB Downloads: 53
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานประจำตึก
Attachments ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานประจำตึก File size: 104 KB Downloads: 51
Read more.
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
Attachments 1 File size: 126 KB Downloads: 21 2 File size: 175 KB Downloads: 33
Read more.
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 2 ตำแหน่ง 16 อัตรา
Attachments ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน File size: 3 MB Downloads: 562
Read more.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
Attachments ประกาศผลพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป File size: 1 MB Downloads: 152
Read more.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชาการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
Attachments ประกาศผลพนักงานราชการ File size: 1 MB Downloads: 54
Read more.