19837

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชาการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรโยธา
Attachments ประกาศเรื่อง-บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป File size: 48 KB Downloads: 10
Read more.
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 ตำแหน่ง
Attachments ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน-6-ตำแหน่ง (1) File size: 266 KB Downloads: 467
Read more.
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 ตำแหน่งวิศวกรโยธา
Attachments ประกาศรายชื่อผู้ผ่าการประเมินสมรรถนะครั้งที่-1 File size: 24 KB Downloads: 19
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ Attachments ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ File size: 82 KB Downloads: 54
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งวิศวกรโยธา
Attachments ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวิศวกรโยธา File size: 85 KB Downloads: 19
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้ Attachments บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 File size: 27 KB Downloads: 13
Read more.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถลูกจ้างชั่วคราวรายวัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ Attachments ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน File size: 138 KB Downloads: 55
Read more.
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
Attachments ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร File size: 52 KB Downloads: 82
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี ตำแหน่งนักเทคนิกการแพทย์
Attachments ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก File size: 37 KB Downloads: 27
Read more.