45148

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
Attachments ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) File size: 5 MB Downloads: 531
Read more.
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณปฏิบัติงาน
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตฯ
Attachments ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดราชการ (1) File size: 1 MB Downloads: 274
Read more.
รับสมัครแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ๆ สังกัด รพ.มหาสารคาม
Attachments ประกาศจังหวัดมหาสารคาม สุขpdf File size: 3 MB Downloads: 183
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
Attachments ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป File size: 607 KB Downloads: 124
Read more.
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน วันเวลาและสถานที่สอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
Attachments ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป File size: 991 KB Downloads: 167
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง-รายเดือน
Attachments ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง-รายเดือน File size: 636 KB Downloads: 125
Read more.