19837

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 4 ตำแหน่ง 73 อัตรา
Attachments รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) File size: 5 MB Downloads: 431
Read more.
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
Attachments ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร File size: 722 KB Downloads: 355
Read more.
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
Attachments นักวิชาการสาธารณสุข File size: 58 KB Downloads: 248
Read more.
ประกาศรายชื่อ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
Attachments ประกาศรายฃื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 File size: 321 KB Downloads: 741
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และ สมรรถนะ ครั้งที่ 2
Attachments ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ File size: 80 KB Downloads: 244
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ ที่ 22 ธันวาคม 2562 รายละเอียดตามที่แนบ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล Attachments ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ63 File size: 180 KB Downloads: 787
Read more.
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รับทุนอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (๓๗๒ ชั่วโมง)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (๓๗๒ ชั่วโมง) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (๓๗๒ ชั่วโมง) ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่องรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (๓๗๒ ชั่วโมง) ตามโครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผน ไทย (๓๗๒
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
Attachments ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ File size: 192 KB Downloads: 373
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (372 ชั่วโมง)
–> ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว มารายงานตัวและเข้าสอบสัมภาษณ์ในวัน ศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมกามินทร์อาศรม ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม – ลำดับที่ 100000001 – 100000020 รายงานตัวเวลา
Read more.