13771

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา
Attachments ประกาศรับสมัคร-พรก File size: 440 KB Downloads: 784
Read more.
รับสมัครงาน พนักงานขับรถยนต์ (รายวัน) จำนวน 4 อัตรา
รับสมัคร วันที่ 6 – 17 ธันวาคม ในวันเวลา ราชการ รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัคร ตามเอกสารที่แนบ มาพร้อมนี้ ติดต่อสอบถาม กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร 208 Attachments ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถ File size: 199
Read more.
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน และ จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน และ จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา… Attachments file70 File size: 127 KB Downloads: 151
Read more.
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา… Attachments file71 File size: 145 KB Downloads: 147
Read more.
รายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการคัดเลือกตำเเหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงานเเละเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การเเพทย์ปฏิบัติงาน
รายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการคัดเลือกตำเเหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงานเเละเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การเเพทย์ปฏิบัติงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา… Attachments file67 File size: 1 MB Downloads: 258
Read more.
ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา… Attachments file68 File size: 1 MB Downloads: 166
Read more.
ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน
ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา… Attachments file69 File size: 1 MB Downloads: 217
Read more.