3944

สื่อเสียง : รอบรู้สู้โควิด 19 เกาะติดเสียงตามสาย (ภาษาไทยภาคเหนือ)
https://multimedia.anamai.moph.go.th/associates/soundsportcovid-19_thn-mp3/ สื่อเสียงเรื่องโครงการรอบรู้สู้โควิด โกอินเตอร์ มีทั้งสิ้น 7 ภาษา 10 ตอน ประกอบไปด้วย ภาษาใต้ ภาษากลาง ภาษาเหนือ ภาษาอีสาน ภาษากัมพูชา ภาษาลาว และภาษาพม่า *คลิกที่ชื่อตอนเพื่อฟังและโหลดไฟล์* ตอนที่ 1 รู้ไว้
Read more.
สื่อเสียง : รอบรู้สู้โควิด 19 เกาะติดเสียงตามสาย (ภาษาไทยภาคอีสาน)
https://multimedia.anamai.moph.go.th/associates/soundsportcovid-19_thne-mp3/ สื่อเสียงเรื่องโครงการรอบรู้สู้โควิด โกอินเตอร์ มีทั้งสิ้น 7 ภาษา 10 ตอน ประกอบไปด้วย ภาษาใต้ ภาษากลาง ภาษาเหนือ ภาษาอีสาน ภาษากัมพูชา ภาษาลาว และภาษาพม่า *คลิกที่ชื่อตอนเพื่อฟังและโหลดไฟล์* ตอนที่ 1 รู้ไว้
Read more.
เทคนิคล้างมือให้ห่างไกล COVID -19
Read more.
ล้าง เลี่ยง ลด
Read more.
9 วิธีหนี COVID-19
Read more.
ใครบ้างที่เสี่ยง? โรคปอดอักเสบจากไวรัส
Read more.
จับตาโรคปอดอักเสบจากไวรัส
Read more.
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่มา: http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/433 Attachments ประกาศเจตนารมณ์ รมว_สธ_ Thai File size: 570 KB Downloads: 197 ประกาศเจตนารมณ์ รมว_สธ_ ENG File size: 133 KB Downloads:
Read more.
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
Attachments info นโยบายรมว_ver16 File size: 573 KB Downloads: 5394 info นโยบายรมว_ver16 File size: 262 KB Downloads: 801
Read more.