หจก.สือศึกษามหาสารคาม บริจาคเครื่องทำน้ำเย็น 5 เครื่อง มูลค่า 45,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(13-12-2559) นายอัมพร เด่นเหมือนวงศ์ เจ้าของ  หจก.สือศึกษามหาสารคาม มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคเครื่องทำน้ำเย็น 5 เครื่อง มูลค่า 45,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนางจุฬาลักษณ์  ฝั้นศิริ รักษาการหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้