4509

นายแพทย์ประเสริฐ  ศรีสารคาม เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติครุฑทองคำ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2566
(1-4-2567)  ที่ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม  นายแพทย์ประเสริฐ  ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติครุฑทองคำ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2566  โดยมีนายวิบูรณ์  แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี  ซึ่งวันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เริ่มจัดครั้งแรกในปี
Read more.
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๖”
🎉โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ🎉 นายแพทย์ประเสริฐ สรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๖” และเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ)  
Read more.
โรงพยาบาลมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 12-2565
โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับใบรับรองสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยใน ได้มาตรฐานตาม กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 จากศูนย์อนามัยที่ 7 ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นพ.มารุต ตำหนักโพธิ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น “คนดีศรีปฐมภูมิ” สาขาแพทย์ปฐมภูมิดีเด่น ประจำปี
Read more.
ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ดีเด่น โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปี 2564
  แพทย์ผู้เป็นแบบอย่างในด้านเสียสละ   แพทย์หญิงสุภาวดี นวลอ่อน แพทย์ผู้เป็นต้นแบบผู้มีผลงานวิชาการดีเด่น   นายแพทย์สัจจชน ช่างถม   แพทย์ผู้เป็นต้นแบบที่ดีในวิชาชีพแพทย์  นายแพทย์ศิโรตม์ จันทรักษา   แพทย์ในดวงใจจากผลการโหวตของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลมหาสารคาม  นายแพทย์สถาพร ณ ราชสีมา   ครูแพทย์ในดวงใจ จากผลการโหวตจากนักศึกษาแพทย์ แพทย์หญิงวิลาสินี
Read more.
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม ภญ.ปริญา ถมอุดทา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท (Oral Presentation)เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการอาหารปลอดภัยและเมืองสุมนไพร เพื่อสุขภาวะประชาชน อ.เมือง จ.มหาสารคาม” ภก.อดิศักดิ์ ถมอุดทา ได้รับโล่รางวัล “คนดีศรีปฐมภูมิ” ประจำปี 2564 จากกระทรวงสาธารณสุข และสมาคมเวชกรรมสังคมแห่งประเทศไทย
Read more.
สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย มอบรางวัลและเกียรติบัตรในการประกวดคลิปวีดีโอ
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นประจำเดือนนี้ สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย มอบรางวัลและเกียรติบัตรในการประกวดคลิปวีดีโอ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 1.ทพญ.นัชนพ รัตนเดชสกุล ทันตแพทย์ชำนาญการ (ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส่องนางใย) ได้รางวัล ระดับ ดี จากคลิปวีดีโอ “การดำเนินงานในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19” 2.นางฉวีวรรณ เผ่าพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
Read more.
นางสาวประถมพร มาตน์วิเศษ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากร และหน่วยงาน ประจำเดือนธันวาคม 2563   นางสาวประถมพร มาตน์วิเศษ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Read more.
โรงพยาบาลมหาสารคาม รับใบประกาศเกียรติคุณ ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ระดับเงิน ประจำปี 2563
(11-9-2563 )นางกันตา คำพอ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วย นายอนุชิต  พรหมรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ “ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ระดับเงิน ประจำปี 2563”  ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการงานด้านการบริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ระดับพื้นที่  โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์
Read more.
รพ.มหาสารคาม สถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รพ.มหาสารคาม สถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “สถานพยาบาลในดวงใจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สนง.ประกันสังคม ครบรอบ 30 ปี นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนในการรับรางวัล”สถานพยาบาลในดวงใจ”รองชนะเลิศอันดับ 2 และเงินรางวัล 50,000 บาท ของ
Read more.