สมาคมพ่อค้าชาวจังหวัดมหาสารคาม​ เถ่านั่งชุดที่ 5 บริจาคเครืองมือแพทย์ในการช่วยหายใจแก่โรงพยาบาล​มหาสารคาม

(27-11-2562)  นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมรับมอบเครื่องช่วยหายใจไฮโฟลซอลแคลนูลา มูลค่า 250,000 บาท จากสมาคมพ่อค้าชาวจังหวัดมหาสารคาม​ เถ่านั่งชุดที่ 5  ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ

คณะผู้บริจาคกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนกลาง พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์

คณะผู้บริจาคกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนกลาง พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 1,000,000 บาท

(11-10-2560) นายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล รองผู้อำนวยการด้านบริการทุติยภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค กว่า 1,000,000 บาท จากผู้มีจิตอันเป็นกุศลบริจาคกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนกลาง พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์