วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ณ หอประชุม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
เวลา ๐๖.๓๐ น. พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป
เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องสักการะ
เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๔๕ น. เสวนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ โดย ดร.สมจิต แดนสีแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม

 

วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

การพัฒนางานตรวจสอบเวชระเบียน โรงพยาบาลมหาสารคาม ปี 2562

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมทำแบบสอบถาม

การพัฒนางานตรวจสอบเวชระเบียน โรงพยาบาลมหาสารคาม ปี 2562

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenLR92nt2ql-sy1rvy8PT3yFq1cAl95rmK7zwaDuHc7FxomA/viewform

 

วันล้างมือโลก ประจำปี 2562 

โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันล้างมือโลก ประจำปี 2562

” มือที่สะอาดสำหรับทุกคน Clean hand for all ”

ในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ลานดอกปีปเดิม โรงพยาบาลมหาสารคาม

  • การแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง หรือชุดปฏิบัติงาน

ตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ฟรี

โรงพยาบาลมหาสารคามขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วม

ตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน  ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เนื่องใน วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562

เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ณ คลินิกทันตกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม

043-711750 ต่อ 160

ขอเชิญร่วมงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปี 2562

กำหนดการงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปี 2562

“พันรักถักทอใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน”

 —- ภาคบ่าย —-

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุมอาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม

13.30-14.00 น. ลงทะเบียน

14.00 น. บายศรีสู่ขวัญ โดยพระครูสารกิจประยุต(หลวงตากาบ) รองเจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดขุนพรหมดำริ

14.40 น. เสวนา “ประสบการณ์ทรงค่า พัฒนาตัวตน” ผู้ร่วมเสวนา

– นพ.สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

– นพ.ไพบูลย์ อัศวธนบดี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ

– นางสุภาภรณ์ คณะเวทย์ รองผู้อำนวยการด้านบริหาร

– นางสาวทรรตวรรณ เดชมาลา หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลชุมชน

– นางสุวัฒนา แก้วกัลยา หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล

(ผู้ดำเนินรายการ นางลัดดาวัลย์ บูรณวรศิลป์ และ นางกาญจนาภรณ์ ทองไกรรัตน์ )

15.10 น. ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน มอบของที่ระลึกจากหน่วยงานภายในโรงพยาบาล 15.30 น.

—– ปิดงาน ——

หมายเหตุ : การแต่งกาย ชุดผ้าไทย หรือ ชุดปฏิบัติงาน

 

 —- ภาคเย็น —-

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562   ณ ศูนย์ประชุมมารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

18.00 น. ลงทะเบียนผู้มอบของขวัญ

18.30 น. รับชมการแสดงชุดที่ 1 กลุ่มการพยาบาล และ ชุดที่ 2 รพ.กาฬสินธุ์

18.50 น. รับชมวีดีทัศน์แนะนำผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

19.00 น. เปิดตัวผู้เกษียณอายุราชการ

19.20 น. รับชมการแสดงชุดที่ 3 กลุ่มงานบริหาร และ ชุดที่ 4 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

19.40 น. ผู้อำนวยการ รพ.มหาสารคามมอบของที่ระลึกและช่อดอกไม้ แด่ผู้เกษียน 19 ท่าน

20.00 น. ตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่

1.นพ.สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาสารคาม

2.นพ.ไพบูลย์ อัศวธนบดี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ

3.นางสุภาภรณ์ คณะเวทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กล่าวแสดงความรู้สึก จากนั้น ผู้ลงทะเบียนร่วมมอบของขวัญ/มอบของที่ระลึก

20.30 น. รับชมการแสดงชุดที่ 5 องค์กรแพทย์ และ ชุดที่ 6 จากใจไท รพ.มหาสารคาม

20.40 น. ผู้ร่วมงานร่วมร้องเพลงและมอบดอกไม้ เพื่อแสดงมุฑิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

21.00 น. — ปิดงาน —

หมายเหตุ : – การแต่งกาย ชุดราตรี หรือ ชุดสวยงาม

– เชิญร่วมรับประทานอาหาร โต๊ะจีน

– เฉพาะบุคลากร รพ.มหาสารคาม

– ผู้ร่วมงานจากภายนอกสามารถลงทะเบียนมอบของที่ระลึกได้

 

 

กัญชาทางการแพทย์

ขอเชิญแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและรพ.สต. ทุกท่านที่สนใจ

เข้าร่วมอบรมเรื่อง กัญชาทางการแพทย์

ในวันที่ 18 กันยายน 2562เวลา 13.00 -16.00 น. ณ.ห้องประชุมตักศิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม

โดยส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมที่เลขากลุ่มงานเภสัชกรรม (คุณมาลิณีย์) โทร 243 ภายในวันที่ 17 กันยายน 2562

 

กำหนดการอบรม เรื่องกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม

วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ที่ห้องประชุมตักศิลา

13.00-13.30 น.  ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม

13.30-13.45 น.    พิธีเปิดประชมโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  และกล่าวรายงานโดย พญ.จรัญญา จุฬารี  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

13.45- 14.15 น.   บรรยายเรื่อง บทนำกัญชาทางการแพทย์ และสถานการณ์ปัจจุบัน  โดยพญ.จรัญญา จุฬารี

14.15-14.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

14.30-15.00 น.    บรรยายเรื่อง เภสัชวิทยา  อาการไม่พึงประสงค์ และผลกระทบของกัญชาทางการแพทย์  โดย ภญ.กนกอร คำบุดดา และภญ.สุกัญญา  คำผา

15.00-15.30 น.    บรรยายเรื่อง กัญชาทางการแพทย์และการรักษาโรค โดยนพ.พร้อมพันธ์ ตั้งสกุล

15.30-16.00 น.    บรรยายเรื่อง กฎหมาย และผลิตภัณฑ์กัญชาที่ใช้ในปัจจุบัน  และในตำหรับแพทย์แผนไทย  โดย ภก.อดิศักดิ์ ถมอุดทา

เวลา 16.00           ปิดการอบรม

 

รณรงค์ผ่าตัดต้อกระจก เฉลิมพระเกียรติฯ

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาสารคามทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ

“รณรงค์ผ่าตัดต้อกระจก เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562”

ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562

เวลา 08.30 น. – 11.00 น.

ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

 

 

 

ร่วมทำแบบสำรวจ “แนะนำสินค้า เพื่อจำหน่ายในร้านสวัสดิการ”

ร้านสวัสดิการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอเชิญร่วมทำแบบสำรวจ

แนะนำสินค้า เพื่อจำหน่ายในร้านสวัสดิการ

ผู้ทำแบบสำรวจมีสิทธิ์ ร่วมลุ้นรับบัตรกำนัลมูลค่า 200 บาท เพื่อซื้อสินค้าภายในร้านสวัสดิการ  จำนวน 5 รางวัล

ร่วมสนุกโดยการสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ https://qrgo.page.link/3e46N

ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณสายหยุด ทิพย์พิชัย ผู้จัดการร้านสวัสดิการ โรงพยาบาลมหาสารคาม  โทร. 043-711750 ต่อ 398

คุณปภังกร วัฒนากุลปัญญา  กรรมการเลขานุการ และประชาสัมพันธ์ ร้านสวัสดิการ โรงพยาบาลมหาสารคาม โทร. 043-711750 ต่อ 123