ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid-19

ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid-19

1 ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน แสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล หรือสวมชุดปฏิบัติงาน ตามวิชาชีพทุกครั้ง ที่ขึ้นปฏิบัติงาน

2 เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ต้องผ่านการคัดกรองที่จุดคัดกรองก่อนขึ้นปฏิบัติงานทุกครั้ง

3 จุดจอดรถจักรยานยนต์ ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับ ป้อมยามหน้าอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ชั้นคลินิก เป็นจุดจอดรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเท่านั้น

4 มีจุดจอดรถจักรยานยนต์ใต้ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน สำหรับ จนท เเละญาติ ที่เข้าทางประตูหน้า ไม่อนุญาตให้จอดรถจักรยานยนต์ตามตึกต่างๆ นอกเหนือจาก 2 จุดที่กล่าวข้างต้น

5 จุดจอดรถยนต์เจ้าหน้าที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง สามารถจอดได้ในตำแหน่งเดิม

6 ประตูทางเข้า-ออกด้านข้างถนนริมคลองสมถวิล อนุญาตให้เฉพาะรถของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และญาติที่มารับผู้ป่วยในกลับบ้านผ่านเท่านั้น

7 ผู้ป่วยในที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน และมีรถรับส่ง ให้รับผู้ป่วยที่จุดรับผู้ป่วยหน้าอาคารสูติกรรมเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่ประจำตึก ต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย และตึกที่ผู้ป่วยรักษาให้ กับทีม รปภ. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 9191 เพื่ออนุญาตให้รถยนต์ของญาติ สามารถผ่านเข้ามารับผู้ป่วยได้

8 มีการปิดประตูทางเข้าออกบริเวณ ด้านหลังอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ชั้นคลินิก ชั่วคราวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

9 เจ้าหน้าที่ ที่สั่งอาหาร แบบ Food Delivery จะมีจุดรับส่งอาหาร 1 ตำแหน่ง คือ บริเวณป้อม รปภ ด้านหลัง หน้าอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

10 มิให้บุคคลภายนอก นำสินค้าและอาหาร มาขายบนตึกผู้ป่วย

 

 

ส่งยาถึงบ้านต้าน COVID-19

🧪 ส่งยาถึงบ้าน ต้าน COVID-19

โรงพยาบาลมหาสารคามจัดส่งยาถึงบ้าน ในผู้ป่วยนัดที่มีอาการปกติ
ที่มีนัดรับยา ช่วงวันที่ 7 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563 ติดต่อได้ 3 ช่องทาง

👉 กรอกข้อมูล แสดงความจำนงได้ที่ https://mkh.go.th/postmed/ หรือ สแกน QR Code

☎️ งานประชาสัมพันธ์ โทร. 0 4 3 – 7 1 1 7 5 0
ในเวลาราชการ 8:30 น. – 16:30 น.

👩‍⚕️ พยาบาลหน้าห้องตรวจ
ตามที่ระบุเบอร์โทรศัพท์ในใบนัด
ในเวลาราชการ 8:30 น. – 16:30 น.

📌 ขอสงวนการส่งเฉพาะ ยาเดิมตามนัด
ไม่รวมยาฉีด ยาน้ำ
ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 2 ต่อจิตประสาท
ยาแช่เย็น ยาเคมีบำบัด
และยาอื่นๆ ที่แพทย์พิจารณาแล้ว
ไม่สมควรในการจัดส่ง

เงื่อนไข ต้องเป็นผู้ป่วยที่มีความปกติ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

 

ข้อปฏิบัติสำหรับประชาชน ,การสื่อสารในภาวะวิกฤต และ แนวทางการบังคับใช้กฏหมาย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

COVID-19 DOH02 Tele180363 (1)
การสื่อสารในภาวะวิกฤต 18 มี.ค. 63
กฏหมาย covid19

 

ผู้ประกันตนใช้สิทธิประกันสังคม ที่โรงพยาบาลมหาสารคาม ดีอย่างไร ?

 

วิธีเปลี่ยนสิทธิประกันสังคม เพื่อมารับบริการที่ โรงพยาบาลมหาสารคาม 

ทำง่ายๆได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์และแอพฯ SSO CONNECT

เริ่มตั้งแต่ 16 ธ.ค. 62 ถึง 31 มี.ค. 63

 

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 31 มี.ค.ของทุกปี

ซึ่งในปี 2563 สำนักงานประกันสังคมแจ้งว่า ผู้ประกันตนสามารถยื่นเรื่องขอเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.2562 – 31 มี.ค.2563

 

วิธีเปลี่ยนโรงพยาบาลประจำปี

สำหรับปี 2563 ผู้ประกันตนสามารถยื่นคำร้องเปลี่ยนได้ตั้งแต่ วันที่ 16 ธ.ค.2562 – 31 มี.ค.2563

ถ้าหากกรณีมีเหตุจำเป็น เช่น ย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ทำงานประจำและไม่ประสงค์จะไปรับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลดังกล่าว สามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลนอกช่วงเวลาที่กำหนดได้ โดยเปลี่ยนระหว่างปีได้นอกเหนือจาก ม.ค.-มี.ค. ในแต่ละปี

ช่องทางเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ขั้นตอนการเปลี่ยนโรงพยาบาล

ช่องทางที่ 1 : ผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม https://www.sso.go.th/wpr/main

 • ลงทะเบียนและ Log in ให้เรียบร้อย
 • คลิก ผู้ประกันตน และ ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล
 • เลือกสาเหตุการเปลี่ยนโรงพยาบาล
 • เลือกโรงพยาบาลที่ต้องการ โดยต้องเลือกโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตจังหวัดที่ทำงานอยู่ หรืออาศัยอยู่จริง หรือเขตจังหวัดใกล้เคียง
 • กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

ช่องทางที่ 2 : ผ่านแอปพลิเคชั่น SSO CONNECT

 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SSO Connect จากนั้นลงทะเบียนข้อมูลต่างๆ
 • กดเลือกที่เมนู เปลี่ยนโรงพยาบาล
 • เลือกสาเหตุการเปลี่ยนโรงพยาบาล
 • เลือกโรงพยาบาลที่ต้องการ โดยต้องเลือกโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตจังหวัดที่ทำงานอยู่ หรืออาศัยอยู่จริง หรือเขตจังหวัดใกล้เคียง
 • กดยอมรับเงื่อนไข และข้อตกลง

ส่วนการใช้งานแอปพลิเคชัน SSO Connect การใช้งานใกล้เคียงกับเว็บไซต์ครับ หากเราไม่เคยเป็นสมาชิก ต้องสมัครก่อนใช้งาน การใช้งานใกล้เคียงกับเว็บไซต์ www.sso.go.th เพียงแค่ย้ายมาอยู่ในมือถือเท่านั้น !

 

การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล  จากทฤษฏี สู่ การปฏิบัติ

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ
 
เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล  จากทฤษฏี สู่ การปฏิบัติ
 
วิทยากร โดย ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
 
 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  เวลา 08.30 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม

สำรวจรายชื่อบุคลกรโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อรับการตรวจสุขภาพประจำปี 2563

สำรวจรายชื่อบุคลกรโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อรับการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 แบบฟอร์มตามเอกสารที่แนบมา..

การพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ และการดูแลแผลเรื้อรัง

ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ และการดูแลแผลเรื้อรัง”

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563  เวลา 8.30 – 16.30 น.

ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม

*******************************************************************

08.30 – 09.00 น.                      ลงทะเบียนรับเอกสาร

09.00 – 09.10 น.                      กล่าวรายงาน

โดย นางคนึงนิจ ศีรษะโคตร หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม

09.10 – 09.20 น.                      กล่าวเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบายการเพิ่มคุณภาพทางการพยาบาล

“การพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ และการดูแลแผลเรื้อรัง”

โดย นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

09.20 – 10.30 น.                      การพยาบาลผู้ป่วยเพื่อป้องกันแผลกดทับ และการดูแลแผลกดทับ

โดย นางจรัสพรรษ วงษ์วิเศษกญจน์ ET, APN จาก wound care center

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

10.30 – 10.45  น.                    พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.                       Skin injury prevention (MASD, MARSI)

โดย นางสาวสาธิตา สารภิรมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลแผล จากบริษัท 3 M

12.00 – 13.00 น.                       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.                       การดูแลแผลเรื้อรัง และการทำแผลแบบ Negative Pressure Wound Therapy (NPWT)

And Modern wound care

โดย นางสาวอรรจิมา ศรีชนน์ จากศูนย์ wound care โรงพยาบาลนครพนม

14.30 – 14.45 น.                        พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30 น.                      แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติการดูแลแผล 3 กลุ่มๆ ละ 40 คน

 1. การทำแผลแบบ Negative Pressure Wound Therapy (NPWT)
 2. Modern wound care
 3. การป้องกันการเกิดแผลกดทับจากอุปกรณ์ทางการแพทย์

16.30 น.                     ปิดการประชุม

 

หลักการบันทึกเวชระเบียน หลักการให้รหัสโรค หัตถการ การผ่าตัด ตามมาตรฐานสากล

ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วม โครงการอบรม

หลักการบันทึกเวชระเบียน หลักการให้รหัสโรค หัตถการ การผ่าตัด ตามมาตรฐานสากล

วิทยากรโดย นพ.บริรักษ์ เจริญศิลป์ นายแพทย์เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรม รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

 

 กำหนดการ

เวลา  หัวข้อบรรยาย
8. 00 – 8.45

 

ลงทะเบียน

 

8.45 – 9.00

 

 

 

9.00 -10.15

 

ประธานกล่าวเปิดงานและมอบนโยบายความสำคัญในการบันทึกและตรวจสอบเวชระเบียนให้มีคุณภาพ

โดย ท่านผู้อำนวยการ รพ มหาสารคาม

 

หลักการสำคัญในการสรุปเวชระเบียนให้มีคุณภาพสำหรับข้อมูลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข

 

10.15-10.30

 

พักรับประทานอาหารว่าง

 

10.30-12.00

 

 

การสรุปโรค การให้รหัสโรคและหัตถการที่สำคัญที่และข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่พบจากการตรวจสอบเวชระเบียน

 

12.00-13.00

 

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

13.00-14.45

 

 

 

ความรู้ด้านการสรุปโรคและหัตถการด้านอายุรกรรม  ด้านศัลยกรรม

และ ออร์โธปิดิก

 

14.45-15.00

 

พักรับประทานอาหารว่าง

 

 

15.00– 16.30

 

 

 

16.30-17.00

 

ความรู้ด้านการสรุปโรคและหัตถการด้านสูติ นรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม

 

และ ตา หู คอ จมูก

 

ตอบข้อซักถาม

 

 

 

ประกาศ โรงพยาบาลมหาสารคาม จะทำการซ้อมแผน การจัดการความรุนแรงในห้องอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน

ประกาศ โรงพยาบาลมหาสารคาม จะทำการซ้อมแผน การจัดการความรุนแรงในห้องอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน

20 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ  ห้องอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน