รณรงค์ผ่าตัดต้อกระจก เฉลิมพระเกียรติฯ

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาสารคามทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ

“รณรงค์ผ่าตัดต้อกระจก เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562”

ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562

เวลา 08.30 น. – 11.00 น.

ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

 

 

 

ร่วมทำแบบสำรวจ “แนะนำสินค้า เพื่อจำหน่ายในร้านสวัสดิการ”

ร้านสวัสดิการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอเชิญร่วมทำแบบสำรวจ

แนะนำสินค้า เพื่อจำหน่ายในร้านสวัสดิการ

ผู้ทำแบบสำรวจมีสิทธิ์ ร่วมลุ้นรับบัตรกำนัลมูลค่า 200 บาท เพื่อซื้อสินค้าภายในร้านสวัสดิการ  จำนวน 5 รางวัล

ร่วมสนุกโดยการสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ https://qrgo.page.link/3e46N

ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณสายหยุด ทิพย์พิชัย ผู้จัดการร้านสวัสดิการ โรงพยาบาลมหาสารคาม  โทร. 043-711750 ต่อ 398

คุณปภังกร วัฒนากุลปัญญา  กรรมการเลขานุการ และประชาสัมพันธ์ ร้านสวัสดิการ โรงพยาบาลมหาสารคาม โทร. 043-711750 ต่อ 123

 

 

สิทธิประกันสังคมเพิ่มค่าทำฟัน จาก 600 บาท ต่อปี เป็น 900 บาท ต่อปี

สิทธิประกันสังคมเพิ่มค่าทำฟัน จาก 600 บาท ต่อปี เป็น 900 บาท ต่อปี

ถอนฟัน 200 – 400 บาท

ขูดหินปูนทั้งปาก 280 – 400 บาท

อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม(Amalgam) 260 – 400 บาท

อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 400 – 560 บาท

ผ่าฟันคุด 350 – 1,200 บาท

***ไม่ต้องสำรองจ่ายในวงเงิน 900 บาทต่อปี***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่…กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลมหาสารคาม โทร. 043-711750-4 ต่อ 160

 

การพัฒนาทักษะการดูแลรักษาพยาบาลด้าน หู คอ จมูก สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามและเครือข่าย

ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการดูแลรักษาพยาบาลด้าน หู คอ จมูก สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามและเครือข่าย

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

 

 

โรงพยาบาลมหาสารคาม แจ้งประชาสัมพันธ์การฝึกซ้อมแผนตอบโต้สาธารณภัย กรณีอัคคีภัย

ด้วยจังหวัดมหาสารคาม ได้กำหนดให้ส่วนราชการร่วมบูรณาการจัดการฝึกซ้อมแผนตอบโต้สาธารณภัย กรณีอัคคีภัยใน อาคารสูงขึ้น ภายใต้ชื่อ การฝึกการตอบโต้สาธารณภัย กรณี อัคคีภัยในอาคารสูง   จังหวัดมหาสารคาม (Mahasarakham Disaster Management Evercse 2019 MOM-DMEK-19″ ณ อาคาร อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาสารคาม ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น. ถึงเวลา  17.00 น. นั้น

อนึ่ง การฝึกซ้อมแผนตอบโต้สาธารณภัยดังกล่าว อาจส่งผลต่อการ เดินทาง และการประกอบกิจการของท่าน จึงขอความร่วมมือในการหลีกเลี่ยงการเดินทาง โดยใช้เส้นทางจราจร ในช่วงถนนเฉลิมพระ เกียรติ ร.9   ตั้งแต่แยกเสริมไทยพลาซ่า จนถึงแยกโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม และเส้นทางจราจร ถนนผดุงวิถี ตั้งแต่สี่แยกโรงพยาบาลมหาสารคาม ถึงแยกทางเลี้ยวเข้าเทศบาลเมืองมหาสารคาม ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

แจ้งประชาสัมพันธ์การฝึกซ้อมแผนตอบโต้สาธารณภัย กรณีอัคคีภัย

 

การจัดตั้งเป็นสหกรณ์ร้านค้าสวัสดิการ

“การจัดตั้งเป็นสหกรณ์ร้านค้าสวัสดิการ ดีหรือไม่อย่างไร”

ขอเชิญสมาชิกร้านสวัสดิการ รพ.มหาสารคาม  สมัครเข้าอบรมเรื่อง “การจัดตั้งเป็นสหกรณ์ร้านค้าสวัสดิการ ดีหรือไม่อย่างไร”

ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม

  • รับสมัครจำนวน 150 คน ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกร้านสวัสดิการ เท่านั้น
  • ผู้เข้าอบรมจะได้รับบัตรกำนัลมูลค่า 200 บาท เพื่อซื้อสินค้าในร้านสวัสดิการ
  • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้-ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 หรือ จนกว่าจะครบ 150 คน

สมัครได้ที่สำนักงานร้านสวัสดิการ สอบถามเพิ่มเติม คุณสายหยุด ทิพย์พิชัย โทร. 043-711750 ต่อ 398

การจัดตั้งเป็นสหกรณ์ร้านค้าสวัสดิการ

 

 

 

ขยายเวลาเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ วันนี้-30 ธ.ค. 2562

ร้านสวัสดิการโรงพยาบาลมหาสารคาม ขยายเวลาเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ วันนี้-30 ธ.ค. 2562

  • ยื่นใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนได้ที่ร้านสวัสดิการ ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
  • สมาชิกใหม่สมัครหุ้นได้ไม่เกิน 30 หุ้น ( หุ้นละ 100 บาท )
  • สมาชิกใหม่จะรับเงินปันหุ้น ปี 2562 ตามระยะเวลาที่สมัครสมาชิก
  • การรับสมัครในครั้งนี้ ยังไม่เปิดให้สมาชิกเดิมเพิ่มหุ้นได้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ร้านสวัสดิการโรงพยาบาลมหาสารคาม โทร.043 711 750 ต่อ 398

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิ๊ก  https://drive.google.com/file/d/1Ou1iOfa-_4dCtOs9U1uHopH9RGKmy2ti/view?usp=sharing

 

 

 

ครบรอบ 68 ปี  โรงพยาบาลมหาสารคาม  “ก้าวไปด้วยกันเพื่อชาวมหาสารคาม”

 

ขอเชิญร่วมงาน  ครบรอบ 68 ปี  โรงพยาบาลมหาสารคาม

“ก้าวไปด้วยกันเพื่อชาวมหาสารคาม”

ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน  2562  

  ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม

เวลา  06.30 น. – 07.00 น.  – ทำบุญตักบาตร ถวายปิ่นโต พระสงฆ์ 29 รูป ณ บริเวณหน้า   อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลมหาสารคาม

เวลา  09.00 น. – 09.30 น.   – ไหว้พระประธาน พระภูมิเจ้าที่ โรงพยาบาลมหาสารคาม

เวลา  09.30 น. – 10.30 น.  – แขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสุขภาพเบื้องต้น ด้วยเครื่อง Body Scan

เวลา  10.30 น. – 10.35 น.  – ชมวีดิทัศน์ ความก้าวหน้าทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม

เวลา  10.35 น. – 11.30 น.  – มอบบัตรวีไอพี และร่วมบริจาคเงินสมทบซื้อเครื่องมือทางการแพทย์

เวลา  11.30 น. – 11.40 น.   – ผู้อำนวยการ กล่าวขอบคุณผู้ร่วมบริจาค

เวลา  11.40 น. – 13.00 น.   – แขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.00 น. – 14.30 น.   – บรรยายพิเศษ “องค์กรแห่งรัก” พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ

เวลา  14.30 น. – 14.45 น.  – กิจกรรมการแสดง โดยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาสารคาม

เวลา  14.45 น. – 15.00 น. – ผู้อำนวยการกล่าวเปิดงาน

เวลา  15.00 น. – 16.00 น. – กิจกรรมมอบรางวัลเชิดชู เกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562

เวลา  16.00 น.                     – ปิดงาน

หมายเหตุ     

  • การแต่งกายโดยเสื้อสีเหลือง , ชุดผ้าไทยสีเหลือง ,เสื้อลายผ้าขาวม้าโรงพยาบาลมหาสารคาม
  • ส่งรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย หน่วยงานละ 2-3 คน