ตรวจเชื้อ COVID – 19

โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมให้บริการ ตรวจเชื้อ COVID – 19 ด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน

ฟรี หากประชาชนที่มีความเสี่ยงหรือเข้าข่ายอาจติดเชื้อ ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้ว เห็นควรต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 จะสามารถตรวจหาเชื้อได้

แต่กรณีที่ประชาชนประสงค์จะตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เอง เพื่อทำใบรับรองต่าง ๆ นอกเหนือจากกว่ารักษา จะมีค่าบริการเก็บเชื้อส่งตรวจ 3,540 บาท

สอบถามเพิ่มเติม 043-711750-4

🧪 ส่งยาถึงบ้าน ต้าน COVID-19

🧪 ส่งยาถึงบ้าน ต้าน COVID-19

โรงพยาบาลมหาสารคามจัดส่งยาถึงบ้าน ในผู้ป่วยนัดที่มีอาการปกติ
ที่มีนัดรับยา ช่วงวันที่ 1 มิถุนายน- 30 กันยายน 2563 ติดต่อได้ 3 ช่องทาง

👉 กรอกข้อมูล แสดงความจำนงได้ที่ https://mkh.go.th/postmed/ หรือ สแกน QR Code

☎️ งานประชาสัมพันธ์ โทร. 0 4 3 – 7 1 1 7 5 0
ในเวลาราชการ 8:30 น. – 16:30 น.

👩‍⚕️ พยาบาลหน้าห้องตรวจ
ตามที่ระบุเบอร์โทรศัพท์ในใบนัด
ในเวลาราชการ 8:30 น. – 16:30 น.

📌 ขอสงวนการส่งเฉพาะ ยาเดิมตามนัด
ไม่รวมยาฉีด ยาน้ำ
ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 2 ต่อจิตประสาท
ยาแช่เย็น ยาเคมีบำบัด
และยาอื่นๆ ที่แพทย์พิจารณาแล้ว
ไม่สมควรในการจัดส่ง

เงื่อนไข ต้องเป็นผู้ป่วยที่มีความปกติ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

👉สิทธิเบิกได้จ่ายตรง สิทธิประกันสังคม ชำระค่าบริการจัดส่งปลายทาง 80 บาท
👉สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ฟรีค่าจัดส่ง

 

โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ R2R ดีเด่น

ประชาสัมพันธ์จากงานวิชาการถึงแม้งานมหกรรมประกวดผลงานวิชาการในโรงพยาบาลมหาสารคาม จะถูกเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์ของ Covid 19 แต่นักวิจัยทุกท่านสามารถที่จะร่วมส่งผลงาน R2R ดีเด่นระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563 ได้ตามเว็บไซต์นี้ http://www.r2rthailand.org
**หมายเหตุ ท่านใดที่ส่งผลงาน R2R ดีเด่นระดับประเทศแล้ว กรุณาแจ้งรายชื่อที่งานวิชาการด้วยนะคะ โทร 9224

ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid-19

ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid-19

1 ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน แสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล หรือสวมชุดปฏิบัติงาน ตามวิชาชีพทุกครั้ง ที่ขึ้นปฏิบัติงาน

2 เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ต้องผ่านการคัดกรองที่จุดคัดกรองก่อนขึ้นปฏิบัติงานทุกครั้ง

3 จุดจอดรถจักรยานยนต์ ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับ ป้อมยามหน้าอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ชั้นคลินิก เป็นจุดจอดรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเท่านั้น

4 มีจุดจอดรถจักรยานยนต์ใต้ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน สำหรับ จนท เเละญาติ ที่เข้าทางประตูหน้า ไม่อนุญาตให้จอดรถจักรยานยนต์ตามตึกต่างๆ นอกเหนือจาก 2 จุดที่กล่าวข้างต้น

5 จุดจอดรถยนต์เจ้าหน้าที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง สามารถจอดได้ในตำแหน่งเดิม

6 ประตูทางเข้า-ออกด้านข้างถนนริมคลองสมถวิล อนุญาตให้เฉพาะรถของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และญาติที่มารับผู้ป่วยในกลับบ้านผ่านเท่านั้น

7 ผู้ป่วยในที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน และมีรถรับส่ง ให้รับผู้ป่วยที่จุดรับผู้ป่วยหน้าอาคารสูติกรรมเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่ประจำตึก ต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย และตึกที่ผู้ป่วยรักษาให้ กับทีม รปภ. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 9191 เพื่ออนุญาตให้รถยนต์ของญาติ สามารถผ่านเข้ามารับผู้ป่วยได้

8 มีการปิดประตูทางเข้าออกบริเวณ ด้านหลังอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ชั้นคลินิก ชั่วคราวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

9 เจ้าหน้าที่ ที่สั่งอาหาร แบบ Food Delivery จะมีจุดรับส่งอาหาร 1 ตำแหน่ง คือ บริเวณป้อม รปภ ด้านหลัง หน้าอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

10 มิให้บุคคลภายนอก นำสินค้าและอาหาร มาขายบนตึกผู้ป่วย

 

 

ข้อปฏิบัติสำหรับประชาชน ,การสื่อสารในภาวะวิกฤต และ แนวทางการบังคับใช้กฏหมาย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

COVID-19 DOH02 Tele180363 (1)
การสื่อสารในภาวะวิกฤต 18 มี.ค. 63
กฏหมาย covid19

 

ผู้ประกันตนใช้สิทธิประกันสังคม ที่โรงพยาบาลมหาสารคาม ดีอย่างไร ?

 

วิธีเปลี่ยนสิทธิประกันสังคม เพื่อมารับบริการที่ โรงพยาบาลมหาสารคาม 

ทำง่ายๆได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์และแอพฯ SSO CONNECT

เริ่มตั้งแต่ 16 ธ.ค. 62 ถึง 31 มี.ค. 63

 

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 31 มี.ค.ของทุกปี

ซึ่งในปี 2563 สำนักงานประกันสังคมแจ้งว่า ผู้ประกันตนสามารถยื่นเรื่องขอเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.2562 – 31 มี.ค.2563

 

วิธีเปลี่ยนโรงพยาบาลประจำปี

สำหรับปี 2563 ผู้ประกันตนสามารถยื่นคำร้องเปลี่ยนได้ตั้งแต่ วันที่ 16 ธ.ค.2562 – 31 มี.ค.2563

ถ้าหากกรณีมีเหตุจำเป็น เช่น ย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ทำงานประจำและไม่ประสงค์จะไปรับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลดังกล่าว สามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลนอกช่วงเวลาที่กำหนดได้ โดยเปลี่ยนระหว่างปีได้นอกเหนือจาก ม.ค.-มี.ค. ในแต่ละปี

ช่องทางเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ขั้นตอนการเปลี่ยนโรงพยาบาล

ช่องทางที่ 1 : ผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม https://www.sso.go.th/wpr/main

  • ลงทะเบียนและ Log in ให้เรียบร้อย
  • คลิก ผู้ประกันตน และ ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล
  • เลือกสาเหตุการเปลี่ยนโรงพยาบาล
  • เลือกโรงพยาบาลที่ต้องการ โดยต้องเลือกโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตจังหวัดที่ทำงานอยู่ หรืออาศัยอยู่จริง หรือเขตจังหวัดใกล้เคียง
  • กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

ช่องทางที่ 2 : ผ่านแอปพลิเคชั่น SSO CONNECT

  • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SSO Connect จากนั้นลงทะเบียนข้อมูลต่างๆ
  • กดเลือกที่เมนู เปลี่ยนโรงพยาบาล
  • เลือกสาเหตุการเปลี่ยนโรงพยาบาล
  • เลือกโรงพยาบาลที่ต้องการ โดยต้องเลือกโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตจังหวัดที่ทำงานอยู่ หรืออาศัยอยู่จริง หรือเขตจังหวัดใกล้เคียง
  • กดยอมรับเงื่อนไข และข้อตกลง

ส่วนการใช้งานแอปพลิเคชัน SSO Connect การใช้งานใกล้เคียงกับเว็บไซต์ครับ หากเราไม่เคยเป็นสมาชิก ต้องสมัครก่อนใช้งาน การใช้งานใกล้เคียงกับเว็บไซต์ www.sso.go.th เพียงแค่ย้ายมาอยู่ในมือถือเท่านั้น !

 

การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล  จากทฤษฏี สู่ การปฏิบัติ

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ
 
เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล  จากทฤษฏี สู่ การปฏิบัติ
 
วิทยากร โดย ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
 
 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  เวลา 08.30 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม

สำรวจรายชื่อบุคลกรโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อรับการตรวจสุขภาพประจำปี 2563

สำรวจรายชื่อบุคลกรโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อรับการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 แบบฟอร์มตามเอกสารที่แนบมา..