ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล 1 จอรับภาพ

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ ประกาศผู้ชนะการซื้อเครื่องเอกซเรย์

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA.แบบแขวนเพดานดิจิตอล 1 จอรับภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล 1 จอรับภาพ

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ร่างประกาศเครื่องเอกซเรย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้ในรถพยาบาลและสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้ในรถ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตาม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อด้ามจับเครื่องมือผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะด้ามจับ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจน

ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ