ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหน่วยจ่ายกลาง

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหน่วยจ่ายกลาง

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับโครงการ หอพักแพทย์ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,082 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างที่ปรึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ยูนิตทำฟัน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ ยูนิตทำฟัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 2 เครื่อง

ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องฝึกการทรงตัวพร้อมอุปกรณ์ช่วยย้ายผู้ป่วยจากท่านั่งสู่ท่ายืน (Static and dynamic standing balance training) โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ ประกาศผู้ชนะ เครื่องฝึกการทรงตัว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ประกาศผู้ชนะโคมไฟผ่าตัด

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยความถี่สูง

ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยความถี่สูง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะเครื่องดมยาสลบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง

ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ เครื่องจี้ห้ามเลือด 2 ราการ