รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รับทุนอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (๓๗๒ ชั่วโมง)

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (๓๗๒ ชั่วโมง)

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (๓๗๒ ชั่วโมง)

ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่องรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (๓๗๒ ชั่วโมง) ตามโครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผน ไทย (๓๗๒ ชั่วโมง) หนังสือที่ มค ๐๐๓๒.๒๒๕/๒๕๓ โดยกาหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ และได้ดาเนินการคัดเลือก ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น บัดนี้ การดาเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุน อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (๓๗๒ ชั่วโมง) ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

รพ.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรม”จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาด หนองน้ำสาธารณะแมวเซา”

นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาสารคาม พร้อมคณะบุคลากรร่วมกิจกรรม”จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาด หนองน้ำสาธารณะแมวเซา” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหนองน้ำสาธารณะแมวเซา บ้านโนนม่วง ตำบลแว่งนาง อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพัฒนาภูมิทัศน์ด้วยการทำความสะอาดหนองน้ำสาธารณะแมวเซา กำจัดวัชพืชบริเวณริมตลิ่ง การเก็บขยะ และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ และการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ในพื้นที่บริเวณหนองน้ำ

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ชัดแจ้งในพระเกียรติคุณพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญาคิดค้นโครงการในพระราชดำริหลายพันโครงการ อันเป็นประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าๆพระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ นานัปการ เพื่อประโยชน์สุของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสามัคคี มีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ภายใต้พระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด”

 

รพ.มหาสารคาม ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

(5-12-2562) ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประกอบพิธีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

 

รพ.มหาสารคาม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาส วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

(5-12-2562 )ที่วัดมหาชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองมหาสารคาม นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการ รพ.มหาสารคาม คุณคนึงนิจ ศรีษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ

โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพ่อค้าประชาชน พร้อมใจร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระสงฆ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (372 ชั่วโมง)

–> ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว มารายงานตัวและเข้าสอบสัมภาษณ์ในวัน ศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมกามินทร์อาศรม ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม
– ลำดับที่ 100000001 – 100000020 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
– ลำดับที่ 100000021 – 100000038 รายงานตัวเวลา 13.00 น.
สอบถามเพิ่มเติม โทร . 062-6355596 (ประถมพร)

วันโรคหลอดเลือดสมอง

ขอเชิญร่วมงาน วันโรคหลอดเลือดสมอง ( World Stroke Day )

“ ชาวมหาสารคาม รักษ์ หลอดเลือด ”

ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.00 น. – 15.30 น.

ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

รพ.มหาสารคาม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ

รพ.มหาสารคาม ร่วมโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

(19-11-2562)  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม  เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอัน หาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อการแพทย์การสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพอนามัย พระองค์ทรงริเริ่มโครงการ พระราชดำริต่างๆ ครอบคลุมทั้งงานด้านการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อดูแล สุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่ และช่วยเหลือสนับสนุน การบริหารงานโรงพยาบาล ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการสาธารณสุข แก่ประชาชน อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติสืบไป

เปิดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (372 ชั่วโมง) อบรมฟรี จบแล้วมีงานทำ

โอกาสดี.. สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม (อบรมฟรี จบแล้วมีงานทำ)

โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จะเปิดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (372 ชั่วโมง) เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่กับโรงพยาบาลมหาสารคามและเครือข่าย

ขอเชิญผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้มาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 2 ธันวาคม 2562 และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562

1) มีสัญชาติไทย

2) มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม

3) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีและไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์

4) ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา หรือปริญญาบัตรทุกสาขาวิชา

 

หลักฐานและเอกสารที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

  1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อผู้สมัครอยู่จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
  4. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
  5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล, ใบสำคัญการสมรส (กรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 2 ฉบับ
  6. สำเนาหนังสือผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี)

 

กรอกใบสมัคร/ สอบถามเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน, ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจัมปาศรี

หรือโทร. 062-635-5596 (ในวัน-เวลาราชการ)