รพ.มหาสารคาม ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช

(23-10-2562) ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์และปวงชนชาวไทยตลอดมา

โดยมีนายนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการนำส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถานศึกษา กลุ่มพลังมวลชน พสกนิกรจังหวัดมหาสารคาม ทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562

 

 

รพ.มหาสารคาม มอบพวงหรีดแก่ญาติผู้บริจาคอวัยวะ

(22-10-2562)  นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร  ร่วมมอบพวงหรีดของโรงพยาบาลมหาสารคาม เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เพื่อแสดงความเสียใจแก่ผู้บริจาคอวัยวะ  สำหรับผู้ที่จะแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลมหาสารคาม  โทร. 043-711750 ต่อ 9151,9152   หรือ  081-965-431

 

 

โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

(21-10-2562)  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 ณ สวนสาธารณะ หลังอาคาร 60 ปี โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดขึ้นเพื่อบำรุงรักษาตันไม้ที่ปลูกไว้ภายในโรงพยาบาลและได้เติบโต แข็งแรง สมดังปณิธานของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาตันไม้ที่ปลูกไว้แล้ว บำรุงต้นไม้ให้หยั่งรากลงดินเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ ช่วยเป็นร่มเงา ช่วยลดภาวะโลกร้อน ดูดขับคาร์บอนไดออกไซด์

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการความความดีถวายเป็นราชสักการะแต่สมด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีคณะบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมบำรุงรักษาตันไม้ เช่น การให้ปุย พรวนดิน บำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวแก่โรงพยาบาล จำนวนกว่า 50 คน

 

โรงพยาบาลมหาสารคามจัดกิจกรรม เนื่องใน วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2562

(21-10-2562) ที่คลินิกทันตกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เนื่องใน วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีประชาชน เด็ก และผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมากกว่า 200 คน

นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ กล่าวว่า ทุกวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย และเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ซึ่ง รพ.มหาสารคาม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า ที่ทรงห่วงใยในสุขภาพของประชาชน ดังจะเห็นได้จากพระองค์ทรงโปรดให้มีหน่วยบริการทันตกรรม ติดตามดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของประชาชน ในหน่วยแพทย์ พอสว. ด้วยทุกครั้ง

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการให้ความรู้ทางทันตกรรม พร้อมทั้งบริการทำฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน อุดฟันฟรีแก่ประชาชน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุมาเข้าคิวรับบริการเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถมารับบริการได้ภายในวันนี้ จนถึงเวลา 16.00 น.

โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562

(21-10-2561)  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยนางคนึงนิจ ศีรษะโคตร หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลมหาสารคาม  และบุคลากร ร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีกล่าวอาเศียรวาทสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากนั้นมีพิธีการมอบเกียรติบัตรให้กับพยาบาลต้นแบบ มอบโล่ให้กับพยาบาลผู้ปฏิบัติงานจนครบเกษียณอายุราชการ ในจังหวัดมหาสารคามพร้อมกันนี้โรงพยาบาลมหาสารคามยังได้ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตอีกด้วย

 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณามีมติ กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ  ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา สภาการพยาบาลในนามผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ทั่วประเทศ ถือเป็นศิริมงคลอันสูงยิ่งและได้กำหนดให้องค์กรพยาบาลทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมกันจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระเมตตาเสียสละที่พระองค์ท่านทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและพสกนิกรชาวไทย

การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่มีต่อสังคม และความสามัคคีในวิชาชีพการพยาบาล ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของวิชาชีพให้คงไว้ซึ่งความศรัทธาและยอมรับจากประชาชนดังเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมว่า ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการดูแลสุขภาพของประชาชน ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการดูแลบำบัดโรค ตลอดจนการฟื้นฟูสุขภาพ ดังนั้น ผู้ที่จะก้าวมาสู่วิชาชีพการพยาบาล นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้ว ยังจะต้องเป็นผู้ที่เสียสละ อดทนและเข้มแข็ง สามารถต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และต้องเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม จึงจะได้รับการยกย่องศรัทธาและเป็นที่พึ่งในการดูแลสุขภาพของประชาชน

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ชาวโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมต้อนรับนายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ที่ห้องประชุมตักสิลาชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์สุดชาย  เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ  ร่วมต้อนรับนายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  ซึ่งภายในงานมีการมอบช่อดอกไม้และกล่าวแสดงความยินดี จากนั้นผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้เดินทางไปคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

 

นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  เกิดวันที่  8 มีนาคม พ.ศ. 2509 เป็นบุตรชาย นายแพทย์วิจิตร  มโนสิทธิศักดิ์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และนางประทุมมโนสิทธิศักดิ์ โดยท่านสำเร็จการศึกษา

– วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

– อบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 6 ประจำปี 2555

– อบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 33 ประจำปีงบประมาณ  2560 ด้านครอบครัวสมรสกับ แพทย์หญิงจารุพรรณ  มโนสิทธิศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ มีบุตรธิดาร่วมกัน 3 คน

ประวัติการดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม ระดับเชี่ยวชาญ   การดำรงตำแหน่งด้านบริหาร  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์   รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  และผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ประธานองค์กรแพทย์  หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม  โดยท่านเป็นนายแพทย์นักพัฒนา ที่เป็นนักพัฒนาของชาวโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และในปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

 

วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ณ หอประชุม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
เวลา ๐๖.๓๐ น. พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป
เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องสักการะ
เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๔๕ น. เสวนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ โดย ดร.สมจิต แดนสีแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม

 

วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

โรงพยาบาลมหาสารคาม  ส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้การล้างมือที่ถูกต้อง เนื่องในวันล้างมือโลก 2562

(15-10-2562)  นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานในกิจกรรมรณรงค์ วันล้างมือโลกประจำปี  2562  ภายใต้หัวข้อ

“มือที่สะอาดสำหรับทุกคน clean hand for all ” โดยใช้กลไกภาครัฐหน่วยงานด้นสุขภาพส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้การล้างมือที่ถูกต้อง เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย  โดยส่งเสริมให้ประชาชน และสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งเน้นความสำคัญในเรื่องการล้างมือ 7 ขั้นตอนเพื่อสร้างความตระหนักและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนามัยการลงมือที่ถูกต้องจนเกิดเป็นนิสัยรักสุขภาพ และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนข้ถึงจุดให้บริการการล้างมืออย่างทั่วถึง

การพัฒนางานตรวจสอบเวชระเบียน โรงพยาบาลมหาสารคาม ปี 2562

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมทำแบบสอบถาม

การพัฒนางานตรวจสอบเวชระเบียน โรงพยาบาลมหาสารคาม ปี 2562

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenLR92nt2ql-sy1rvy8PT3yFq1cAl95rmK7zwaDuHc7FxomA/viewform