ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด

ตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดเล็ก

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ

ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid-19

ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid-19

1 ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน แสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล หรือสวมชุดปฏิบัติงาน ตามวิชาชีพทุกครั้ง ที่ขึ้นปฏิบัติงาน

2 เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ต้องผ่านการคัดกรองที่จุดคัดกรองก่อนขึ้นปฏิบัติงานทุกครั้ง

3 จุดจอดรถจักรยานยนต์ ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับ ป้อมยามหน้าอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ชั้นคลินิก เป็นจุดจอดรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเท่านั้น

4 มีจุดจอดรถจักรยานยนต์ใต้ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน สำหรับ จนท เเละญาติ ที่เข้าทางประตูหน้า ไม่อนุญาตให้จอดรถจักรยานยนต์ตามตึกต่างๆ นอกเหนือจาก 2 จุดที่กล่าวข้างต้น

5 จุดจอดรถยนต์เจ้าหน้าที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง สามารถจอดได้ในตำแหน่งเดิม

6 ประตูทางเข้า-ออกด้านข้างถนนริมคลองสมถวิล อนุญาตให้เฉพาะรถของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และญาติที่มารับผู้ป่วยในกลับบ้านผ่านเท่านั้น

7 ผู้ป่วยในที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน และมีรถรับส่ง ให้รับผู้ป่วยที่จุดรับผู้ป่วยหน้าอาคารสูติกรรมเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่ประจำตึก ต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย และตึกที่ผู้ป่วยรักษาให้ กับทีม รปภ. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 9191 เพื่ออนุญาตให้รถยนต์ของญาติ สามารถผ่านเข้ามารับผู้ป่วยได้

8 มีการปิดประตูทางเข้าออกบริเวณ ด้านหลังอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ชั้นคลินิก ชั่วคราวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

9 เจ้าหน้าที่ ที่สั่งอาหาร แบบ Food Delivery จะมีจุดรับส่งอาหาร 1 ตำแหน่ง คือ บริเวณป้อม รปภ ด้านหลัง หน้าอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

10 มิให้บุคคลภายนอก นำสินค้าและอาหาร มาขายบนตึกผู้ป่วย

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหน่วยจ่ายกลาง

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหน่วยจ่ายกลาง

ส่งยาถึงบ้านต้าน COVID-19

🧪 ส่งยาถึงบ้าน ต้าน COVID-19

โรงพยาบาลมหาสารคามจัดส่งยาถึงบ้าน ในผู้ป่วยนัดที่มีอาการปกติ
ที่มีนัดรับยา ช่วงวันที่ 7 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563 ติดต่อได้ 3 ช่องทาง

👉 กรอกข้อมูล แสดงความจำนงได้ที่ https://mkh.go.th/postmed/ หรือ สแกน QR Code

☎️ งานประชาสัมพันธ์ โทร. 0 4 3 – 7 1 1 7 5 0
ในเวลาราชการ 8:30 น. – 16:30 น.

👩‍⚕️ พยาบาลหน้าห้องตรวจ
ตามที่ระบุเบอร์โทรศัพท์ในใบนัด
ในเวลาราชการ 8:30 น. – 16:30 น.

📌 ขอสงวนการส่งเฉพาะ ยาเดิมตามนัด
ไม่รวมยาฉีด ยาน้ำ
ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 2 ต่อจิตประสาท
ยาแช่เย็น ยาเคมีบำบัด
และยาอื่นๆ ที่แพทย์พิจารณาแล้ว
ไม่สมควรในการจัดส่ง

เงื่อนไข ต้องเป็นผู้ป่วยที่มีความปกติ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

 

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับโครงการ หอพักแพทย์ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,082 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างที่ปรึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย