บริษัทอาม่าทัวร์ บริจาคเงิน 200,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจ

บริษัทอาม่าทัวร์ บริจาคเงิน 200,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจ

บริษัทอาม่าทัวร์ บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ และคณะบุคลากร ร่วมกันรับมอบ

น้ำใจของท่านที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ จะต่อยอดความสุข ให้กับผู้คนอีกมากมาย

ครอบครัวเจริญศักดิ์ขจร  บริจาคเงิน 1,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม 

(12-3-2563)  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท จากครอบครัวเจริญศักดิ์ขจร เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

 

ผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนวาปีปทุม บริจาคถุงผ้า 500 ใบ

(9-3-2563) นางกันตา คำพอ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมรับมอบถุงผ้าจำนวน 500 ใบ จากผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนวาปีปทุม  โดยมีวชิรพงศ์ วงศ์สระคู เป็นผู้แทนมอบ  เพื่อนำไปให้กับผู้ที่มารับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคาม

โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ เลิกใช้ถุงพลาสติก และรณรงค์ให้ประชาชนนำถุงผ้ามาใส่ยาทุกครั้ง  โดยผู้ที่สนใจจะร่วมบริจาคถุงผ้า สามารถแจ้งความจำนงค์ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมหาสารคาม โทร. 043-711750

หลวงปู่ปรีดา ฉนฺทกโร (หลวงปู่ทุย) วัดแสงอรุณ (วัดป่าดานวิเวก) บริจาคเครื่องสลายเนื้อเยื่อด้วยความถี่เหนือเสียง (CUSA)  มูลค่า 3,850,000 บาท

(9-3-2563) นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมรับมอบเครื่องสลายเนื้อเยื่อด้วยความถี่เหนือเสียง (CUSA)  มูลค่า 3,850,000 บาท  จากหลวงปู่ปรีดา ฉนฺทกโร (หลวงปู่ทุย) วัดแสงอรุณ (วัดป่าดานวิเวก) ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ  โดยมีคณะลูกศิษย์เป็นผู้แทนมอบในครั้งนี้

 

หลวงปู่ทุย หรือ พระอาจารย์ปรีดา ฉนฺทกโร จากวัดป่าดานวิเวก อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ท่านเป็นพระธรรมยุตสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ศิษย์รุ่นน้องหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน และ หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม หลวงปู่ทุยขึ้นชื่อว่าเป็นพระป่าที่ยังคงรักษาข้อวัตร ปฏิปทา และธรรมเนียมของพระป่าได้อย่างดี ท่านเคยเป็นพระอาจารย์ให้กับพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เมื่อครั้งที่ท่านออกบวชในปีพ.ศ. 2547

 

วัดป่าดานวิเวก ตั้งอยู่ที่อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ภายในมีเพียงอาคารเสนาสนะ ประกอบด้วยกุฎิสงฆ์ ศาลาอเนกประสงค์ที่สร้างด้วยไม้ และเรือนปฏิบัติธรรมของฆราวาส ถึงแม้ว่าหลวงปู่ทุยจะมีกิตติศัพท์ในเรื่องของความดุ เจ้าระเบียบ และความเคร่งครัด แต่ก็มีความเมตตาต่อลูกศิษย์มากมาย เพราะท่านตั้งใจจะยึดปฏิบัติตามแบบโบราณ ยึดกับของเก่า ไม่ใช้เทคโนโลยี เนื่องจากท่านเห็นว่าเทคโนโลยีเข้ามาจะเป็นผลเสีย คนสมัยนี้วิ่งเร็วเกินตัวเองไปมาก อันตราย ภายในวัดจะไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปา พระสงฆ์และเณรใช้แสงไฟจากตะเกียงและน้ำบาดาลเท่านั้น ดังนั้นในวัดจึงไม่มีการบอกบุญ เรี่ยไร หรือตั้งตู้รับบริจาคใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ข้อห้ามอย่างหนึ่งที่หลวงปู่ทุยห้ามอย่างเด็ดขาดก็คือ ห้ามถ่ายภาพตัวท่านและภายในวัดเป็นอันขาด เพราะท่านไม่เห็นว่าจะเกิดประโยชน์อันใด

 

ถึงแม้ว่าท่านจะขึ้นชื่อในความดุและเจ้าระเบียบ แต่กระนั้นก็ยังคงมีพระและสามเณรหลั่งไหลเข้ามาจำพรรษาเพื่อศึกษาธรรมจากหลวงปู่ทุยอย่างไม่ขาดสาย ตั้งแต่ก่อตั้งวัดป่าดานวิเวกหลวงปู่ทุยได้จัดงานทอดผ้าบังสุกุลเพียงครั้งเดียวเมื่อปีพ.ศ. 2550 ในครั้งนั้นหลวงตามหาบัวเป็นผู้มารับผ้าป่า และอีกครั้งหนึ่งเมื่อปีพ.ศ. 2556 ในครั้งนั้นหลวงพ่อทุยได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อเป็นสิริมงคลในงานมอบเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลหนองคาย โดยมีพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นองค์ประธาน

 

หลวงปู่ทุยเคยสอนหลักธรรมง่าย ๆ แต่แสดงให้เห็นถึงวัตรปฏิบัติอันงดงามของท่าน ได้แก่

 

“โยมไม่ต้องมาบริจาคเงินให้วัด โยมเอาเงินไปให้พ่อแม่ได้บุญมากกว่าเอามาให้วัด เรื่องเงินไม่สำคัญ ฆารวาสมีศีล 5 ก็พอ”

 

“โยมอย่าเอาไฟฟ้าเข้าวัด เพราะจะทำให้พระต้องมีค่าใช้จ่าย พระไม่มีรายได้ อยู่โดยไม่มีไฟฟ้าดีกว่า”

 

“โยมมาที่วัดขออย่าอึกทึกเสียงดัง มาอยู่วัดให้ทำสมาธิฝึกจิต ได้บุญกว่ามานั่งกราบพระ”

 

พุทธศาสนิกชนบางท่านอาจจะคิดว่าการทำบุญต้องใช้เงินทำบุญเป็นจำนวนมาก จนลืมไปว่าแท้จริงแล้วต้องใช้ธรรมะเป็นที่พึ่ง เหมือนดั่งที่พระพุทธวจนะที่กล่าวไว้ว่า พวกเธอทั้งหลาย จงมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ จงมีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ

 

ข้อมูลจาก www.goodlifeupdate.com

 

 

Chiangmai Herbs Trading Limited บริจาคหน้ากากอนามัย (Surgical mask) 3M

(4-3-2563) คุณกันตา คำพอ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคุณรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านลูกค้าสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ  ร่วมรับมอบ หน้ากากอนามัย (Surgical mask) 3M จำนวน 600 ชิ้น จาก Chiangmai Herbs Trading Limited เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในห้องผ่าตัดและหอผู้ป่วยวิกฤตของโรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลเปาโลเกษตร บริจาคเตียงผู้ป่วย โต๊ะค่อมเตียง และเสาน้ำเกลือ แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(27-1-2563)  นางรัตนาภรณ์  ยนต์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านลูกค้าสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล หน่วยงานศัลยกรรมกระดูกหญิง ร่วมรับมอบเตียงผู้ป่วยจำนวน 20 เตียง  โต๊ะค่อมเตียง 7 ตัว และเสาน้ำเกลือ 20 ต้น ที่ใช้แล้วสภาพดี จากโรงพยาบาลเปาโลเกษตร แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม

ชมรม ปันบุญ ปันสุข และหลังอาน Bike  บริจาคผ้าห่ม 103 ผืน

(5-1-2563) นางรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านลูกค้าสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม  รับมอบผ้าห่ม จำนวน 103 ผืน มูลค่า 49,440 บาท จากตัวแทนชมรม ปันบุญ ปันสุข และหลังอาน Bike  ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม

พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม บริจาคเงิน 50,000 บาท

พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม บริจาคเงิน 50,000 บาท สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

(24-12-2562) พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม  บริจาคเงิน 50,000 บาท สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาสารคามเนื่องในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 75 ปี  โดยมีแพทย์หญิงศิริพร มุฑาพร  รองผู้อำนวยการด้านจริยธรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมรับมอบเงินในครั้งนี้

คุณพ่อสุทัศน์ ราชดา  บริจาคเงิน 20,000  บาท

คุณพ่อสุทัศน์ ราชดา  บริจาคเงิน 20,000  บาท  สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนางรัตนภรณ์ ยนต์ตระกูล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านลูกค้าสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ  โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะบุคลากรเป็นผู้รับมอบเงินในครั้งนี้

บจก.ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท

คุณคมคาย สุริยวนากุล และคุณจวงจิรา สุริยวนากุล ในนาม บจก.ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและบริการประชาชนที่มาเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาสารคาม และคุณคนึงนิจ ศรีษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคในครั้งนี้