ประชาสัมพันธ์จากงานวิชาการถึงแม้งานมหกรรมประกวดผลงานวิชาการในโรงพยาบาลมหาสารคาม จะถูกเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์ของ Covid 19 แต่นักวิจัยทุกท่านสามารถที่จะร่วมส่งผลงาน R2R ดีเด่นระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563 ได้ตามเว็บไซต์นี้ http://www.r2rthailand.org
**หมายเหตุ ท่านใดที่ส่งผลงาน R2R ดีเด่นระดับประเทศแล้ว กรุณาแจ้งรายชื่อที่งานวิชาการด้วยนะคะ โทร 9224