1948

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด
ตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดเล็ก
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยความถึี่สูง
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหน่วยจ่ายกลาง
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับโครงการ หอพักแพทย์ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,082 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ยูนิตทำฟัน)
รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.