1644

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดเล็ก
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้
Read more.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู จำนวน 1 เครื่อง
Read more.
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Read more.
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Read more.
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 26 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Read more.
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผู้ป่วย 3 ไก ชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 44 เตียง ด้วยเงินบริจาคโรงพยาบาลมหาสารคาม
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหลอดไฟแอลอีดี (LED) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔,๐๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Read more.