756
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องสลายนิ่ว
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ Attachments ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องสลายนิ่ว File size: 21 KB Downloads: 4
Read more.
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียดแนบท้าย Attachments 20190710155700643 File size: 37 KB Downloads: 4
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Read more.
ประกาศประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (PACS) พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอล (Digital Radiography)
Read more.
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าว จำนวน 4 รายการ
ตามเอกสารแนบท้ายนี้
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Lowflux Dialyzer จำนวน 3,500 อัน
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทเนื้อหมู จำนวน 7 รายการ
ตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเชื้อไปทำลาย
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องบำบัดรักษาด้วยคลื่นแสง
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.