998

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 26 รายการ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Read more.
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Read more.
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 29 รายการ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศประกวดราคาซื้อหลอดไฟแอลอีดี(LED)พร้อมติดตั้ง จำนวน 4,000 หลอด
Read more.
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ Attachments ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ File size: 774 KB Downloads: 8
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดกรองเม็ดเลือดขาวในเม็ดเลือดแดง จำนวน 1,200 ชุด
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ Attachments ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดกรองเม็ดเลือดขาวในเม็ดเลือดแดง File size: 23 KB Downloads: 3
Read more.
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ Attachments สขร.สิงหาคม File size: 1 MB Downloads: 6
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและผ้าที่ใช้กับผู้ป่วย จำนวน 29 รายการ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ Attachments ประกาศผู้ชนะวัสดุเครื่องแต่งกาย File size: 83 KB Downloads: 6
Read more.