1925

ประกาศประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ
Read more.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเก็บศพ (ครั้งที่ 2)
ตามเอกสารแนบมาพ้อมนี้
Read more.
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเก็บศพ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
Read more.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจพร้อมภาควัดออกซิเจน
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเก็บศพ
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบแม่ข่าย Pacs+HIS
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.