1885

ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) จำนวน 121 รายการ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  จำนวน 6 รายการ APTT                               
Read more.
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพสำหรับผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่าและข้อไหล่
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศประกวดราคาเช่าระบบแม่ข่าย Pacs+HIS
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.