1884

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดผ่านกล้องวีดิทัศน์ โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง
รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เตียง
รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง
ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมประสาทและสมองระบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เตียง
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหน่วยจ่ายกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศราคากลางปรับปรุงหน่วยจ่ายกลาง
รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
ตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฝึกการทรงตัวพร้อมอุปกรณ์ช่วยย้ายผู้ป่วยจากท่านั่งสู่ท่ายืน (Static and dynamic standing balance training) โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
Read more.