1884

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๑ เครื่อง
ตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
ตามรายละเอียดแนบท้ายมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดผ่านกล้องวีดิทัศน์ โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด
ตามรายละเอียดแนบท้าย
Read more.
ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เตียง
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
Read more.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง
ตามรายละเอียดแนบท้ายมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมประสาทและสมองระบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เตียง
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
Read more.
ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
Read more.