1792

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผู้ป่วย 3 ไก ชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 44 เตียง ด้วยเงินบริจาคโรงพยาบาลมหาสารคาม
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหลอดไฟแอลอีดี (LED) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔,๐๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 29 รายการ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดเลือดจำนวน ๑,๑๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ Attachments ประกาศผู้ชนะ ชุดเครื่องมือผ่าตัด File size: 21 KB Downloads: 29
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) จำนวน 121 รายการ
Read more.