570

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เครื่องตรวจอวัยวะภายใจด้วยความถี่สูง
ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้
Read more.
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562
ตามเอกสารแนบท้ายนี้
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการเครื่องฝึกการทรงตัวพร้อมอุปกรณ์ช่วยย้ายผู้ป่วยจากท่านั่งสู่ท่ายืน
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 9 รายการ
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการหอพักแพทย์ เป็นอาคาร คลส.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,082 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.