523

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ Attachments ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อคอมพิวเตอร์ File size: 37 KB Downloads: 22
Read more.
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ Attachments รายงาน สขร.เดือน ก.ค File size: 1 MB Downloads: 72
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ Attachments ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน File size: 34 KB Downloads: 25
Read more.
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ Attachments รายงาน สขร.เดือนมิถุนายน File size: 1 MB Downloads: 43
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) จำนวน 121 รายการ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วัสดุเครื่องแต่งกายและผ้าที่ใช้กับผู้ป่วย
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดเจาะเก็บเกร็ดโลหิต จำนวน 1,100 ชุดประจำปีงบประมาณ 2562
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ Attachments 20190612110643262 File size: 40 KB Downloads: 38
Read more.
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562
ตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 รายการวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 หมวด
Read more.