552

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการปรับปรุงหน่วยจ่ายกลาง
Read more.
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ Attachments สขร.สิงหาคม File size: 1 MB Downloads: 49
Read more.
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการหลอดไฟแอลอีดี(LED) พร้อมติดตั้ง จำนวน 4000 หลอด
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ Attachments ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อคอมพิวเตอร์ File size: 37 KB Downloads: 22
Read more.
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ Attachments รายงาน สขร.เดือน ก.ค File size: 1 MB Downloads: 72
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ Attachments ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน File size: 34 KB Downloads: 26
Read more.