552

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง Suction Drainge Bag 3 liter ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เอกสารตามที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามเอกสารแนบท้ายนี้
Read more.
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562
ตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เช่าเครื่องสลายนิ่ว Attachments ประกาศแผน เช่าเครื่องสลายนิ่ว File size: 38 KB Downloads: 48
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเชื้อไปทำลาย Attachments ประกาศแผน จ้างเหมาขยะติดเชื้อไปทำลาย File size: 38 KB Downloads: 49
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ Attachments ประกาศแผน ตู้เย็นพลาสมา File size: 38 KB Downloads: 42
Read more.
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ตามเอกสารแนบท้ายนี้
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามเอกสารแนบ
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เครื่องบำบัดรักษาด้วยคลื่นแสง
ตามเอกสารแนบท้ายนี้
Read more.