1215

ครอบครัว ตปนียากร บริจาคเงินจำนวน 250,000 บาท
ครอบครัว ตปนียากร มีจิตอันเป็นกุศลบริจาคเงินจำนวน 250,000 บาท ให้โรงพยาบาลมหาสารคามเพื่อสนับสนุนสร้างห้องพิเศษ (16-9-2557) ที่ห้องผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  ครอบครัว ตปนียากร  มีจิตอันเป็นกุศลบริจาคเงินจำนวน 250,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคามเพื่อสนับสนุนสมทบทุนสร้างห้องพิเศษ  โดยมีนายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม และคณะ เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้  ซึงในนามโรงพยาบาลมหาสารคามจึงขออำนวยอวยพรบุญกุศล จงเป็นตบะเป็นเดชปัจจัยอำนวยผล
Read more.
ห.จ.ก. แสงตาวันลิสซิ่ง สาขากันทรวิชัย บริจาคเครื่องอินฟิลว์ชั่นปั้ม (infusion pump)
(18-8-2557)   ที่ ห.จ.ก. แสงตาวันลิสซิ่ง สาขา กันทรวิชัย  อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม นำทีมเจ้าหน้าที่  ร่วมรับมอบเครื่อง  จำนวน 2 เครื่องมูลค่ากว่า 100,000 บาท จากคุณอรุณ  เต็มภัทราโชค
Read more.
คุณอคณีย์ วิเชียร บริจาคเงิน 350,000 บาท
  ขอกุศลที่ท่านได้บริจาคทรัพย์จำนวนรวม 350,000 บ. เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ครั้งนี้ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยครับ
Read more.
คุณรัตนา สรรพปัญญาวงศ์ บริจาคเครื่องฟอกไต
  (20-9-2557)  คุณรัตนา สรรพปัญญาวงศ์  เจ้าของ หจก. บรบือก่อสร้าง และบริษัทโมเดิลโฮมวัสดุจำกัด  บริจาคเครื่องฟอกไตให้โรงพยาบาลมหาสารคาม  มูลค่า 450000  บาท จำนวน 1เครื่อง โดยมีนายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม รับมอบเมื่อวันที่  20 กันยายน
Read more.