1215

สมาคมพ่อค้าชาวจังหวัดมหาสารคาม​ เถ่านั่งชุดที่ 5 บริจาคเครืองมือแพทย์ในการช่วยหายใจแก่โรงพยาบาล​มหาสารคาม
(27-11-2562)  นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมรับมอบเครื่องช่วยหายใจไฮโฟลซอลแคลนูลา มูลค่า 250,000 บาท จากสมาคมพ่อค้าชาวจังหวัดมหาสารคาม​ เถ่านั่งชุดที่ 5  ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม    
Read more.
อาเด่นและญาติสัมมาปฏิบัติ บริจาคเตียงสำหรับผู้ป่วย นอนลมรังผึ้ง มูลค่ารวมกว่า  87,600 บาท
(27-11-2562)  นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมรับมอบเตียงสำหรับผู้ป่วย 3 ไกร์ จำนวน 3 เตียง มูลค่า 48,000 บาท และที่นอนลมรังผึ้ง จำนวน 24 ชุด มูลค่า
Read more.
คุณแม่ทองจันทร์ ปัจจวงษ์ พร้อมครอบครัวบริจาคเงิน 203,200 บาท สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์
รพ.มหาสารคาม ขอขอบพระคุณ คุณแม่ทองจันทร์ ปัจจวงษ์ พร้อมครอบครัวบริจาคเงิน 203,200 บาท สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ครอบครัวคุณแม่ทองจันทร์ ปัจจวงษ์ พร้อมด้วยคุณพนมพร คุณประเสริฐ์ ปัจจวงษ์ คุณรุ่งทิพย์ มั่นคง คุณพิศาล แฝงสีพล คุณภัทรพร นามษร และญาติร่วมบริจาคเงินทุนทรัพย์ให้โรงพยาบาลมหาสารคาม
Read more.
คุณวิไลศรี ไชยอาสา และครอบครัว ร่วมกันบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน
คุณวิไลศรี ไชยอาสา และครอบครัว ร่วมกันบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนสำหรับผู้ป่วย
โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ คุณวิไลศรี ไชยอาสา และครอบครัว ร่วมกันบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง เป็นมูลค่า 35,000 บาท โดยมีนายแพทย์สุดชาย เลยวานิชเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม และคุณรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านลูกค้าสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ
Read more.
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด  บริจาคเครื่องเป่าลมร้อนชนิดเคลื่อนที่  แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
(24-10-2562) คุณกันตา คำพอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด ร่วมกันรับมอบเครื่องเป่าลมร้อนชนิดเคลื่อนที่  มูลค่า 99,000 บาท ซึ่งบริษัท ไทยก๊อส จำกัด  มีจิตอันเป็นกุศลร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม
Read more.
บริษัท ราชาพาวเวอร์ทูลส์ จำกัด บริจาคเงิน 200,000 บาท  สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์  แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
(26-9-2562) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล  ผู้อำนวยการ  โรงพยาบาลมหาสารคาม  รับมอบเงิน บริจาคจำนวน 200,000 บาท  จากบริษัท ราชาพาวเวอร์ทูลส์ จำกัด  ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์  ให้โรงพยาบาลมหาสารคาม   โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ
Read more.
คุณแม่ลม่อม  บูรณธนิต  พร้อมครอบครัว   บริจาค 100,000 บาท สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์  ให้โรงพยาบาลมหาสารคาม
(26-9-2562) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล  ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม  รับมอบเงิน บริจาคจำนวน 100,000 บาท จากคุณแม่ลม่อม  บูรณธนิต  พร้อมครอบครัว  ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์  ให้โรงพยาบาลมหาสารคาม   โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ
Read more.
หลวงปู่ชนะ อุตฺตมลาโภ  บริจาคเงิน 300,000 บาท สมทบกองทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม
หลวงปู่ชนะ อุตฺตมลาโภ  บริจาคเงิน 300,000 บาท สมทบกองทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ   (โอวาทธรรมะ จากเพจหลวงปู่ชนะ อุตฺตมลาโภ   27 ก.ค 2562 ) หลวงปู่เป็นพระขี้โรค ชอบเข้าแต่โรงพยาบาล ทำไมถึงต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะญาติโยมเขานิมนต์ไปรักษา
Read more.
คุณพ่อกิตติพงษ์-คุณแม่รัตติยา พร้อมครอบครัวลิมาภิรักษ์ บริจาคเงิน 100,000 บาท สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลมหาสารคาม
คุณพ่อกิตติพงษ์-คุณแม่รัตติยา  พร้อมครอบครัวลิมาภิรักษ์ บริจาคเงิน 100,000 บาท สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์  ให้โรงพยาบาลมหาสารคาม 
(13-8-2562) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  รับมอบเงิน บริจาคจำนวน 100,000 บาท จากคุณพ่อกิตติพงษ์-คุณแม่รัตติยา  พร้อมครอบครัวลิมาภิรักษ์  ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์  ให้โรงพยาบาลมหาสารคาม   โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล
Read more.