1215

เครื่องมือทางการแพทย์
ครอบครัวเกศดายุรัตน์ บริจาคเงิน 100,000 บาท สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์  ให้โรงพยาบาลมหาสารคาม
(9-8-2562) นายแพทย์สุดชาย  เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม  รับมอบเงิน บริจาคจำนวน 100,000 บาท จาก นายสันทัด    เกศดายุรัตน์  นางนิตยา     เกศดายุรัตน์  และนางนิภาพร   เกศดายุรัตน์ ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์  ให้โรงพยาบาลมหาสารคาม   โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
Read more.
คุณกัลยา บุญจันทร์ พร้อมด้วยเพื่อนร่วมรุ่น บริจาคเก้าอี้
คุณกัลยา บุญจันทร์ พร้อมด้วยเพื่อนร่วมรุ่น บริจาคเก้าอี้แถวพักคอย 4 ที่นั่ง
คุณกัลยา บุญจันทร์ พร้อมด้วยเพื่อนร่วมรุ่น บริจาคเก้าอี้แถวพักคอย 4 ที่นั่ง จำนวน 6 แถว มูลค่า 14,400 บาท  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน แก่หน่วยงานไตเทียม โรงพยาบาลมหาสารคาม
Read more.
คุณภัคธิญาณ์ บุญตรา พร้อมครอบครัว บริจาคเก้าอี้สำหรับฟอกเลือด
คุณภัคธิญาณ์ บุญตรา พร้อมครอบครัว บริจาคเก้าอี้สำหรับฟอกเลือด
(6-8-2562) นางรัตติยา ทองสมบูรณ์  รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่  ร่วมรับมอบเก้าอี้สำหรับฟอกเลือด มูลค่า 9,900 บาท จากคุณภัคธิญาณ์ บุญตรา พร้อมครอบครัว ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศล สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานไตเทียม โรงพยาบาลมหาสารคาม
Read more.
ร.ต.อ. นิรันดร์ ยศพล ประธานชมรมมวยสยามภาคอีสาน บริจาคข้าวสาร 10 กระสอบ
ร.ต.อ. นิรันดร์  ยศพล ประธานชมรมมวยสยามภาคอีสาน บริจาคข้าวสาร 10 กระสอบ
(5-8-2562)  นายแพทย์สุนทร  ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  รับมอบข้าวสารจำนวน 10 กระสอบ จาก ร.ต.อ. นิรันดร์  ยศพล ประธานชมรมมวยสยามภาคอีสาน พร้อมครอบครัว ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศล สนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยข้าวสารที่ได้รับการบริจาคในครั้งนี้หน่วยงานโภชนาการจะได้นำไปประกอบเป็นอาหารแก่ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลมหาสารคามต่อไป  
Read more.
ครอบครัวอนันต์พินิจวัฒนา ครอบครัวตนุภัทรชัย และคุณสมนึก หล่อวิริยะสกุล บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ (Head Light และ Nasal Biopsy)
โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ ครอบครัวอนันต์พินิจวัฒนา ครอบครัวตนุภัทรชัย และคุณสมนึก หล่อวิริยะสกุล ที่ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ (Head Light และ Nasal Biopsy) มูลค่าร่วม 26,500 บาท แก่ห้องตรวจหู คอ จมูก รพ.มหาสารคาม
Read more.
คุณพ่ออุดม คุณแม่หวานใจ ศรีทำบุญ บริจาคเงิน 5,000 บาท พร้อมพัดลม
คุณพ่ออุดม คุณแม่หวานใจ ศรีทำบุญ บริจาคเงิน 5,000 บาท พร้อมพัดลม
(24-7-2562) นางคนึงนิจ ศรีษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม รับมอบเงินบริจาคจำนวน 5,000 บาท และพัดลม 1 ตัว จากคุณพ่ออุดม – คุณแม่หวานใจ ศรีทำบุญ พร้อมครอบครัว  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน โรงพยาบาลมหาสารคาม
Read more.
บริษัท ดี.เอช.เอ็น.2 บริษัท ดี.อาร์.พี และบริษัท ทีเค แฮปปี้ คอล บริจาคเงิน 50,000 บาท
บริษัท ดี.เอช.เอ็น.2 บริษัท ดี.อาร์.พี และบริษัท ทีเค แฮปปี้ คอล บริจาคเงิน 50,000 บาท
(24-7-2562)  นายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี   รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลมหาสารคาม  รับมอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท จากบริษัท ดี.เอช.เอ็น 2 บริษัท ดี.อาร์.พี และบริษัท ทีเค แฮปปี้ คอล เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม  
Read more.
คุณนพดล – คุณรัชฎาพร เสรีรัตน์ บริจาคเงิน 10,000 บาท
(15-7-2562) คุณนพดล – คุณรัชฎาพร เสรีรัตน์ บริจาคเงิน 10,000 บาท สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคามเป็นผู้แทนรับมอบ
Read more.
แม่ชีสุกัญญา ตัณฑศิลป์ บริจาคเงิน 300,000 บาท สร้างห้องพิเศษโรงพยาบาลมหาสารคาม
แม่ชีสุกัญญา ตัณฑศิลป์ บริจาคเงิน 300,000 บาท สร้างห้องพิเศษโรงพยาบาลมหาสารคาม
(15-7-2562)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล เป็นผู้แทนรับมอบเงิน 300,000 บาท จากผู้แทนแม่ชีสุกัญญา ตัณฑศิลป์ ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลในการจัดสร้างห้องพิเศษของโรงพยาบาลมหาสารคาม  โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ  
Read more.