1213

ร้านมันนี่แฟบริค บริจาคคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
ร้านมันนี่แฟบริค บริจาคคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ มูลค่า13,520 บาท (9-11-2561) คุณคมสัน หยวกบุญมา ผู้จัดการร้านมันนี่แฟบริค จำหน่ายผ้าม่าน มู่ลี่ วอล์เปเปอร์ บริจาคคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ มูลค่า13,520 บาท จำนวน 1 เครื่อง ให้กับศูนย์เจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีคณะแพทย์ พยาบาล ร่วมกันรับมอบในครั้งนี้
Read more.
บริจาคถุงผ้าใส่ยาให้ผู้ป่วยกลับบ้าน
ขอขอบคุณผู้ใจบุญบริจาคถุงผ้าใส่ยาให้ผู้ป่วยกลับบ้าน  (9-11-2561) คุณจารุณี ดิษผล คุณลักขณา อะทุมชาย และคุณไพรินทร์ พรมพิสุทธิ์ บริจาคถุงผ้า จำนวน 250 ใบ เพื่อให้ผู้มารับบริการใส่ยากลับบ้าน โดยมีคุณรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลด้านจริยธรรม และกิจกรรมพิเศษโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบ   ทั้งนี้โรงพยาบาลมหาสารคามได้เชิญชวนพกถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน”
Read more.
เขตสุขภาพที่ 7 ร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม จัดงานพยาบาลชวนวิ่ง น้อมรำลึกสมเด็จย่า ต้นแบบรักสุขภาพของปวงชนชาวไทย
(28 ต.ค.61)ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานปล่อยตัวนักกีฬาและร่วมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและสมทบทุนสวัสดิการสำหรับพยาบาล ปี 2561 (Nurses Run For Health on National Nurses Day 2018) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีบุคลากรในวงการแพทย์ พยาบาล
Read more.
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฎศรีสวัสดิ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ
  ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฎศรีสวัสดิ์ เครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม จัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ (24-10-2561) บุคลากรศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฎศรีสวัสดิ์ เครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม นำคณะอาจารย์ นักศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน(อสม.) และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจการรณรงค์ ทำความสะอาด กำจัดลูกน้ำยุงลาย  
Read more.
รพ.มหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562 ถึง 2564
(24-10-2561) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562 ถึง 2564 และตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านสาธารณสุขปี 2562 สู่การปฏิบัติในระดับอำเภอ และการลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กับผู้บริหารหน่วยงานในการควบคุมกำกับ ของปีงบประมาณ 256
Read more.
รพ.มหาสารคามร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช
รพ.มหาสารคามร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (23-10-2561) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์และปวงชนชาวไทยตลอดมา โดยมีนายนายเกียรติศักดิ์
Read more.
รพ.มหาสารคาม ร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561
รพ.มหาสารคาม ร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561   เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระเมตตาเสียสละที่พระองค์ท่านทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและพสกนิกรชาวไทย   (21-10-2561)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยกลุ่มการพยาบาล เข้าร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธีกล่าวอาเศียรวาทสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
Read more.
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสามัคคีจัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสามัคคี เครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม จัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ (24-10-2561) บุคลากรศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสามัคคี เครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม นำคณะอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน(อสม.) และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจการรณรงค์ ทำความสะอาด กำจัดลูกน้ำยุงลาย และปลูกต้นไม้ในพื้นที่วัดสามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
Read more.
ทำฟัน-ทำฟันฟรี-สมเด็จย่า-ทันตกรรม-วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ-มหาสารคาม
รพ.มหาสารคามบริการทำฟันฟรี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
รพ.มหาสารคาม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เปิดบริการทำฟันฟรีแก่ประชาชน  เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ที่โรงพยาบาลมหาสารคาม ตลอดทั้งวันมีประชาชนจำนวนมากมารับบริการทำฟัน และขูดหินปูนฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกถึงวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย โดยทันตแพทย์และบุคลากรต่างสวมใส่เครื่องแบบหน่วยแพทย์ พอสว.ปฏิบัติหน้าที่ นายแพทย์สุนทร  ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า ทุกวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ
Read more.