1213

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ที่โรงพยาบาลมหาสารคาม
(27-2-2563)  นายแพทย์ประเสริฐ   ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  ร่วมต้อนรับ รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด   และเข้าเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ที่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประกันตน  
Read more.
รพ.มหาสารคาม เปิด “คลินิกกัญชาทางการแพทย์”
รพ.มหาสารคาม เปิด “คลินิกกัญชาทางการแพทย์” ให้บริการคำปรึกษา-ตรวจ-รักษา ด้วยสารสกัดกัญชา โดยแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยที่ผ่านการอบรมจากกระทรวงสาธารณสุข   ที่อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานในพิธีเปิด “คลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม” บริการให้คำปรึกษา ตรวจและรักษาด้วยตำรับยาที่มีส่วนผสมของกัญชาอย่างปลอดภัยภายใต้การดูแลของแพทย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและใกล้เคียงเข้าถึงการรักษาด้วยกัญชาเพิ่มมากขึ้น
Read more.
รพ.มหาสารคาม รวมพลังจิตอาสา Big Cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส
(14-2-2563) นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมคณะบุคลากร จัดกิจกรรม รวมพลังจิตอาสา Big Cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส พร้อมรณรงค์สวมหน้ากากอนามัย ใส่ใจการล้างมือ หยุดยั้งเชื้อไวรัสโคโรนาและโรคติดต่อชนิดอื่น ๆ” โดยนำผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดและแอลกอฮอล์ เช็ดบริเวณประตู ราวจับ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
Read more.
รพ.มหาสารคาม ร่วมออกร้านมัจฉากาชาด ให้บริการประชาชนเสี่ยงโชคจับรางวัล ในงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด จ.มหาสารคาม ประจำปี 2563
(1-2-2563)  นางรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านลูกค้าสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมออกร้านมัจฉากาชาด ให้บริการประชาชนเสี่ยงโชคจับรางวัล ในงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2563 ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม กำหนดจัดกิจกรรมร่วมกับ จังหวัด 2 กิจกรรม ได้แก่
Read more.
รพ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมจิตอาสา รณรงค์ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019
นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา รณรงค์ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและผู้มารับบริการสุขภาพภายในโรงพยาบาลตระหนักและเห็นความสำคัญของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ณ บริเวณที่จอดรถพยาบาล หน้าอาคารสูติกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม  โดยมีผู้เข้าร่วมรณรงค์ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริการ  และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลมหาสารคาม รวมจำนวนกว่า 100
Read more.
รพ.มหาสารคาม ปั้นผู้ช่วยแพทย์แผนไทย หลักสูตร 372 ชั่วโมง
รพ.มหาสารคาม ปั้นผู้ช่วยแพทย์แผนไทย หลักสูตร 372 ชั่วโมง เสริมบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ (27-1-2563) ที่ห้องประชุมกามินทร์อาศรม ชั้น 2 โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม
Read more.
รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในจังหวัดมหาสารคาม
(23-1-2563) นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมต้อนรับ นายแพทย์สรรพงษ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคณะตรวจประเมินและดำเนินการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบงาน กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน จากนั้นได้เดินทางไปที่ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน
Read more.
รพ.มหาสารคาม พบปะเครือข่ายสื่อมวลชน ประชาสัมพันธ์คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ และการบริการด้านสุขภาพ
ที่ห้องประชุมสวนอาหารเรือนทอง อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชน ประชาสัมพันธ์คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดโดยงานประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ คลิกนิกกัญชาทางการแพทย์ และารให้บริการแพทย์แผนไทย โดยโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม ให้แก่สื่อมวลชนได้ทราบและนำข้อมูล เผยแพร่ต่อประชาชน ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ซึ่งมีสื่อมวลชนทั้งจากสถานีวิทยุ
Read more.
รพ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.  โรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาล ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ
(22-1-2563)  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพ ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ออกให้บริการรักษาโรคทั่วไปและโรคทางทันตกรรม ปรึกษาปัญหาสุขภาพ และให้ความรู้ในการป้องกันและรักษาโรค ซึ่งเป็นการบูรณาการ ร่วมกับโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.มหาสารคาม
Read more.