1671

ผู้อำนวยการ รพ.มหาสารคาม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
(3-6-2563) ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เข้าพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประกอบ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี  
Read more.
สธน.เขต 7  เยี่ยมชมการบริการสุขภาพประชาชนรูปแบบ  “การแพทย์วิถีใหม่” รพ.มหาสารคาม
สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 7 เยี่ยมชมการบริการสุขภาพประชาชนรูปแบบ  “การแพทย์วิถีใหม่” หรือ New Normal of medical Service  เพื่อลดแออัด ป้องกันการระบาดโควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาสารคาม (01-06-63) นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมคณะกรรมการบริหาร ร่วมต้อนรับ
Read more.
กลุ่มศิษย์เก่าโรงพยาบาลมหาสารคาม  มอบเครื่องกำจัดเชื้อโรคและสารพิษในอากาศ WELLIS
(29-5-2563 )  นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม  รับมอบมอบเครื่องกำจัดเชื้อโรคและสารพิษในอากาศ WELLIS จำนวน 4 เครื่องพร้อมน้ำยา 26 ชุด มูลค่า 84,200บาท  จากกลุ่มศิษย์เก่าโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม
Read more.
โควิด-19
หุงข้าวซ้อมมือหอมมะลิวิถีธรรม แจกบุคลากร รพ.มหาสารคาม
มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย และภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดมหาสารคาม หุงข้าวซ้อมมือหอมมะลิวิถีธรรม แจกบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในช่วยการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลมหาสารคาม แพทย์หญิงธนพร มุทาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายจริยธรรม โรงพยาบาลมหาสารคามเป็นประธานในการแจกข้าวซ้อมมือหอมมะลิวิถีธรรม ซึ่งหุงสุก สดใหม่ แจกให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน ตามโครงการแบ่งปันด้วยหัวใจบริสุทธิ์ ซึ่งข้าวทั้งหมดได้รับสนับสนุน จากมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย
Read more.
ตระกูลภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม  บริจาค ชุด PPE 136 ชุด
(26-5-2563)  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมรับมอบ ชุดป้องกันเชื้อ หรือ Personal Protective Equipment Suit (PPE Suit) จำนวน 136 ชุด  จากตระกูลภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 
Read more.
ร่วมทำข้าวผัดวิถีธรรม แบ่งปันด้วยใจบริสุทธ์แก่พี่น้องประชาชน 30 ชุมชน
(22-5-2563) แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมทำข้าวผัดวิถีธรรม แบ่งปันด้วยใจบริสุทธ์แก่พี่น้องประชาชน แจกจ่ายพี่น้องประชาชนใน 30 ชุมชนเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่วัดธัญญาวาส ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมทำข้าวผัดวิถีธรรม แบ่งปันด้วยใจบริสุทธ์แก่พี่น้องประชาชน
Read more.
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม มอบตู้ฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
(18-5-2563)  นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม  รับมอบตู้ฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC  ซึ่งเป็นงานประดิษฐ์ที่ออกแบบและสร้างร่วมกับศิษย์เก่าของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวดล กัญญาคำ คณบดีและบุคลากร เป็นผู้แทนมอบในครั้งนี้  เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจหลักด้านการให้บริการทางวิชาการกับชุมชนและท้องถิ่น ตู้ฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC นี้ ได้ออกแบบเพื่อฆ่าเชื้อโรคสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่น หน้ากากอนามัย
Read more.
วัดป่าศรีสว่างพัฒนา  ร่วมกับภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มมส.  บริจาคน้ำดื่มพระพุทธมนต์  165 แพ็ค
(18-5-2563)  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  รับมอบน้ำดื่มพระพุทธมนต์  จำนวน 165 แพ็ค  โดยวัดป่าศรีสว่างพัฒนา ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ร่วมกับภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งมีอาจารย์ ดร.อาภรณ์   โพธิ์ภา  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
Read more.
รพ.มหาสารคาม ซ้อมแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19  เข้าห้องผ่าตัด
(12-5-2563)  หน่วยงานห้องผ่าตัด ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันฝึกซ้อมแผนกรณีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้จำลองเหตุการณ์ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่กำลังคลอดและมีภาวะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากห้อง Airborne Infection Isolation Room หรือ ห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบ ไปยังห้องผ่าตัด โดยใช้ชุดเต็นท์แคปซูลความดันลบ  เพื่อให้​เจ้าหน้าที่มีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์​​ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และร่วมกันหาแนวทางการปฏิบัติ
Read more.