รพ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมจิตอาสา รณรงค์ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019

นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา รณรงค์ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและผู้มารับบริการสุขภาพภายในโรงพยาบาลตระหนักและเห็นความสำคัญของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ณ บริเวณที่จอดรถพยาบาล หน้าอาคารสูติกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม  โดยมีผู้เข้าร่วมรณรงค์ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริการ  และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลมหาสารคาม รวมจำนวนกว่า 100 คน

นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  เปิดเผยว่า  เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCoV) ที่มีแหล่งเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งขณะนี้มีประชาชนติดเชื้อและมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต  และพบว่ามีผู้ป่วยหรือผู้ได้รับเชื้อได้เดินทางเข้ามาประเทศไทย  ดังนั้นโรงพยาบาลจึงร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ หวังสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา และวิธีการปฏิบัติตัวหากเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจให้แก่ประชาชน

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องโรคไวรัสโคโรนา การกินร้อน ช้อนกลาง สาธิตการป้องกันตนเอง ด้วยการล้างมือ 7 ขั้นตอน และการสวมหน้ากากอนามัย การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การแจกหน้ากากอนามัย แจกแผ่นพับความรู้และการทำความสะอาดด้วยกิจกรรม 5 ส.ในโรงพยาบาลมหาสารคาม

รพ.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 904 วปร.“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กำจัดวัชพืชบริเวณคลองสาธารณะ

(13-12-2562)  ที่บริเวณคลองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม คณะบุคลากร โรงพยาบาลมหาสารคาม  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 904 วปร.“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กำจัดวัชพืชบริเวณคลองสาธารณะ  โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อสนองพระราชปณิธานอย่างเต็มขีดความสามารถ และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ตามแนวทางพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆ