นายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี

นายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี

รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ