บริษัท ฐินันฟู้ด บริจาคเครื่อง Pacemaker และที่นอนลม

บริษัท ฐินันฟู้ด บริจาคเครื่อง Pacemaker และที่นอนลม

บริษัท ฐินันฟู้ด บริจาคเครื่อง Pacemaker 1 เครื่อง และที่นอนลม 50 ชุด มูลค่า 215,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(24-7-2560) นายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเครื่อง Pacemaker 1 เครื่อง และที่นอนลม 50 ชุด มูลค่า 215,000 บาท จากบริษัท ฐินันฟู้ด ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลเพื่อสนับสุนนการดำเนินงาน