รพ.มหาสารคาม  ร่วมงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

โรงพยาบาลมหาสารคาม  ร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562

(14-11-2562)  ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม  นางกันตา คำพอ หัวหน้าฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562  โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และนักเรียน นักศึกษา ประกอบพิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด  กล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  จากนั้นร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  ซึ่งมีผู้ร่วมงานกว่า 300 คน

 

 

บริษัท ไทยก๊อส จำกัด  บริจาคเครื่องเป่าลมร้อนชนิดเคลื่อนที่  แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(24-10-2562) คุณกันตา คำพอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด ร่วมกันรับมอบเครื่องเป่าลมร้อนชนิดเคลื่อนที่  มูลค่า 99,000 บาท ซึ่งบริษัท ไทยก๊อส จำกัด  มีจิตอันเป็นกุศลร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม

รพ.มหาสารคาม ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช

(23-10-2562) ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์และปวงชนชาวไทยตลอดมา

โดยมีนายนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการนำส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถานศึกษา กลุ่มพลังมวลชน พสกนิกรจังหวัดมหาสารคาม ทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562

 

 

รพ.มหาสารคาม มอบพวงหรีดแก่ญาติผู้บริจาคอวัยวะ

(22-10-2562)  นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร  ร่วมมอบพวงหรีดของโรงพยาบาลมหาสารคาม เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เพื่อแสดงความเสียใจแก่ผู้บริจาคอวัยวะ  สำหรับผู้ที่จะแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลมหาสารคาม  โทร. 043-711750 ต่อ 9151,9152   หรือ  081-965-431

 

 

โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

(21-10-2562)  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 ณ สวนสาธารณะ หลังอาคาร 60 ปี โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดขึ้นเพื่อบำรุงรักษาตันไม้ที่ปลูกไว้ภายในโรงพยาบาลและได้เติบโต แข็งแรง สมดังปณิธานของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาตันไม้ที่ปลูกไว้แล้ว บำรุงต้นไม้ให้หยั่งรากลงดินเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ ช่วยเป็นร่มเงา ช่วยลดภาวะโลกร้อน ดูดขับคาร์บอนไดออกไซด์

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการความความดีถวายเป็นราชสักการะแต่สมด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีคณะบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมบำรุงรักษาตันไม้ เช่น การให้ปุย พรวนดิน บำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวแก่โรงพยาบาล จำนวนกว่า 50 คน

 

โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562

(21-10-2561)  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยนางคนึงนิจ ศีรษะโคตร หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลมหาสารคาม  และบุคลากร ร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีกล่าวอาเศียรวาทสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากนั้นมีพิธีการมอบเกียรติบัตรให้กับพยาบาลต้นแบบ มอบโล่ให้กับพยาบาลผู้ปฏิบัติงานจนครบเกษียณอายุราชการ ในจังหวัดมหาสารคามพร้อมกันนี้โรงพยาบาลมหาสารคามยังได้ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตอีกด้วย

 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณามีมติ กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ  ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา สภาการพยาบาลในนามผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ทั่วประเทศ ถือเป็นศิริมงคลอันสูงยิ่งและได้กำหนดให้องค์กรพยาบาลทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมกันจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระเมตตาเสียสละที่พระองค์ท่านทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและพสกนิกรชาวไทย

การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่มีต่อสังคม และความสามัคคีในวิชาชีพการพยาบาล ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของวิชาชีพให้คงไว้ซึ่งความศรัทธาและยอมรับจากประชาชนดังเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมว่า ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการดูแลสุขภาพของประชาชน ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการดูแลบำบัดโรค ตลอดจนการฟื้นฟูสุขภาพ ดังนั้น ผู้ที่จะก้าวมาสู่วิชาชีพการพยาบาล นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้ว ยังจะต้องเป็นผู้ที่เสียสละ อดทนและเข้มแข็ง สามารถต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และต้องเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม จึงจะได้รับการยกย่องศรัทธาและเป็นที่พึ่งในการดูแลสุขภาพของประชาชน

 

 

 

โรงพยาบาลมหาสารคาม  ส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้การล้างมือที่ถูกต้อง เนื่องในวันล้างมือโลก 2562

(15-10-2562)  นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานในกิจกรรมรณรงค์ วันล้างมือโลกประจำปี  2562  ภายใต้หัวข้อ

“มือที่สะอาดสำหรับทุกคน clean hand for all ” โดยใช้กลไกภาครัฐหน่วยงานด้นสุขภาพส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้การล้างมือที่ถูกต้อง เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย  โดยส่งเสริมให้ประชาชน และสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งเน้นความสำคัญในเรื่องการล้างมือ 7 ขั้นตอนเพื่อสร้างความตระหนักและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนามัยการลงมือที่ถูกต้องจนเกิดเป็นนิสัยรักสุขภาพ และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนข้ถึงจุดให้บริการการล้างมืออย่างทั่วถึง

วันล้างมือโลก ประจำปี 2562 

โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันล้างมือโลก ประจำปี 2562

” มือที่สะอาดสำหรับทุกคน Clean hand for all ”

ในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ลานดอกปีปเดิม โรงพยาบาลมหาสารคาม

  • การแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง หรือชุดปฏิบัติงาน

ตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ฟรี

โรงพยาบาลมหาสารคามขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วม

ตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน  ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เนื่องใน วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562

เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ณ คลินิกทันตกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม

043-711750 ต่อ 160

บริษัท ราชาพาวเวอร์ทูลส์ จำกัด บริจาคเงิน 200,000 บาท  สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์  แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(26-9-2562) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล  ผู้อำนวยการ  โรงพยาบาลมหาสารคาม  รับมอบเงิน บริจาคจำนวน 200,000 บาท  จากบริษัท ราชาพาวเวอร์ทูลส์ จำกัด  ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์  ให้โรงพยาบาลมหาสารคาม   โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ