รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพและเครือข่าย (Service Plan)