รพ.มหาสารคาม มุ่งพัฒนาระบบคุณภาพการทำงานตามแนวทาง Lean

(17-19 ก.พ 2562) ที่ห้องประชุมตักสิลา  ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบคุณภาพ (Lean)  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ Lean และสามารถนำเครื่องมือคุณภาพ Lean มาใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพได้  โดยมีนายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริพงศ์ โพธลักษณ์  ผู้เชี่ยวชาญในวงการผลิตทางอุตสาหกรรม  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้พร้อมลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 100 คน

รพ.มหาสารคาม มุ่งพัฒนาระบบคุณภาพการทำงานตามแนวทาง Lean

รพ.มหาสารคาม มุ่งพัฒนาระบบคุณภาพการทำงานตามแนวทาง Lean

รพ.มหาสารคาม มุ่งพัฒนาระบบคุณภาพการทำงานตามแนวทาง Lean