โรงพยาบาลมหาสารคาม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต รวมพลังจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน

(6-5-2562) ที่ลานประตู CB หอนาฬิกา ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ จังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร และจิตอาสาทางการแพทย์ ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต รวมพลังจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งมีประชาชนร่วมบริจาคโลหิต กว่า 50 คน

โรงพยาบาลมหาสารคาม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต รวมพลังจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน

โรงพยาบาลมหาสารคาม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต รวมพลังจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน

โรงพยาบาลมหาสารคาม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต รวมพลังจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน

โรงพยาบาลมหาสารคาม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต รวมพลังจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน