(9-6-2562) ลานที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม นางรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านลูกค้าสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยหน่วยปฐมพยาบาล เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562” หรือ Run For King เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธี ซึ่งกำหนดระยะทางการวิ่ง 2 ระยะ ได้แก่ ระยะทาง 3.5 km และ 10 km โดยมีนักวิ่ง และชาวมหาสารคามสวมเสื้อสีเหลือง ร่วมวิ่งเป็นจำนวนมาก ตลอดระยะทางการวิ่งมีแพทย์ พยาบาลร่วมวิ่งกับกลุ่มนักวิ่ง เพื่อคอยดูแลหากเกิดกรณีฉุกเฉิน และมีนักวิ่งจิตอาสารักษาสิ่งแวดล้อมวิ่งตามเพื่อเก็บขยะตลอดเส้นทางการวิ่ง นอกจากนี้ยังหน่วยงาน ร้านค้าต่าง ๆ ในจังหวัดมหาสารคาม ให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม ให้แก่นักวิ่งฟรี ซึ่งถือว่ากิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของจังหวัดมหาสารคาม เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักกดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกิจกรรม "รวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562” Run For King  พร้อมออกหน่วยปฐมพยาบาลดูแลผู้ร่วมงาน

 โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกิจกรรม "รวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562” Run For King  พร้อมออกหน่วยปฐมพยาบาลดูแลผู้ร่วมงาน

 โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกิจกรรม "รวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562” Run For King  พร้อมออกหน่วยปฐมพยาบาลดูแลผู้ร่วมงาน

 โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกิจกรรม "รวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562” Run For King  พร้อมออกหน่วยปฐมพยาบาลดูแลผู้ร่วมงาน

 โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกิจกรรม "รวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562” Run For King  พร้อมออกหน่วยปฐมพยาบาลดูแลผู้ร่วมงาน