ศูนย์จองห้องพิเศษ

วิธีการจอง ท่านสามารถแจ้งความประสงค์จองห้องพิเศษ ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น.  โทร. 043 – 711750  ต่อ 9189 แจ้งความประสงค์ โดยตรงที่ศูนย์จองห้องพิเศษ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก  (ห้องประชาสัมพันธ์) แจ้งความประสงค์ ทางโทรศัพท์ โทร 043 – 711750 ต่อ 9189  โดยสามารถจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 7 วัน ก่อนถึงวันนัด แจ้งความประสงค์ ทางออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง ตามลิ้งค์นี้  https://mkh.go.th/onlinebookingroom/  โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยื่นยันสิทธิ์ ในเวลา 09.00 น. ของวันถัดไป ในกรณีจองหลังเวลา  20.00 น.  โดยสามารถจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 7 วัน ก่อนถึงวันนัด 1.กรณีผู้ป่วยนอนพักอยู่ในโรงพยาบาล ให้ติดต่อจองห้องพิเศษได้ที่ พยาบาลประจำหอผู้ป่วย หรือ “ศูนย์จองห้องพิเศษ”  โทร. … Continue reading ศูนย์จองห้องพิเศษ