ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทดสอบการได้ยิน