โรงพยาบาลมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา นักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งนายช่างโยธา ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป และตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

เอกสาร1