ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ 5 รายการ