ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องตรวจหัวใจ