นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม นำทีมบุคลากรด้านทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาสารคาม เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเพื่อสนับสนุนภารกิจดูแลรักษา ผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลบุษราคัม  อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2564 – 5 กรกฎาคม 2564  โดยมีการเตรียมความพร้อมในการไปปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติตัวเมื่อเข้าพื้นที่ การทบทวนและฝึกทักษะการป้องกันการแพรกระจายเชื้อในการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม COVID-19 / การใส่-ถอดชุด PPE cover all และการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่อง PAPR  โดยทีมงาน IC และทีม EMS Refer และรับทราบแนวทางการปฏิบัติตัวของบุคลากร หลังสัมผัสผู้ป่วย COVID -19

ในโอกาสนี้  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ รพ.มหาสารคาม  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมพูดคุยและมอบขวัญกำลังใจแด่ 8 นักรบชุดขาว  ซึ่งประกอบด้วย

1.นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ      รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม

2.แพทย์หญิงศุภวรรณ  ปาปะขี

3.นายภาคภูมิ รัตนแสง     เภสัชกร

4.นางวิไลพร แก้วอรุณ      พยาบาลวิชาชีพ

5.นางดวงเดือน สาลาด     พยาบาลวิชาชีพ

6.นางสาวสุพัตตา จันทโส   พยาบาลวิชาชีพ

7.นางสาวนริศรา คำโสกเชือก      พยาบาลวิชาชีพ

8.นางสาวลลิตา  คำวิชิต    พยาบาลวิชาชีพ