(19-7-2564) แพทย์หญิงธนพร มุทาพร  รองผู้อำนวยการด้านจริยธรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมรับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท   จากร้านสุภาพรพืชผล  กองทุนวิพล – อุษณีย์  สุภาชัยวัฒน์  เพื่อสมทบทุนสร้างห้องผ่าตัดความดันลบ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมกันนี้ยังได้มอบถุงผ้าจำนวน 500 ใบ

ซึ่งคณะผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน ขอขอบคุณท่านที่มีจิตอันเป็นกุศลร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมกันนี้ ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ