ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ ชุดอุปกรณ์ช่วยถ่างเนื้อเยื่อสมอง
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้