ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้