ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ