ที่ทางเดินชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม
นายแพทย์สถาพร ณ ราชสีมา รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอเชิญชวนบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกท่าน ทำ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป้นสิ่งจำเป็นต้องทำและมีไว้ติดรถจักรยานยนต์ไว้ เพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ว ผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จะสามารถเคลม พ.ร.บ. หรือเบิกประกัน พ.ร.บ. ได้